Tọa đàm "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng"

11:21, 01/10/2022

Chiều ngày 30/9, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm "Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Thực tiễn và giải pháp".

Toàn cảnh buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu khai mạc cuộc Tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, báo chí đã tạo ra được khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị-kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị… Nhiều tờ báo lớn đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín, viết bài trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những tuyến bài có chất lượng cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt trên các chuyên mục, chuyên trang.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết về đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuần nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo.

Nhận định bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo, Nhà báo Đỗ Phú Thọ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, Thành viên nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đưa ra 5 yếu tố để nhà báo - chiến sĩ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gồm: Cần xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng ở các cơ quan báo chí Quân đội thực sự vững mạnh; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ nhà báo - chiến sĩ; đa dạng hóa nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện hoạt động báo chí để nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của các nhà báo - chiến sĩ kết hợp với các cộng tác viên, thông tin viên trong đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Tọa đàmPhó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Tọa đàm

Nhấn mạnh đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ báo chí Quân đội chuyên trách đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà báo Đỗ Phú Thọ cho rằng, các cơ quan báo chí Quân đội cần tiếp tục đổi mới, thực hiện tốt các chương trình, chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác tin giả, thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin chính thống theo quan điểm, đường lối của Đảng; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị và trang bị, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập. Coi trọng chuyển đổi số, xây dựng nền tảng tòa soạn báo điện tử đủ mạnh, đồng thời thường xuyên đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định, cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới trên mặt trận thông tin truyền thông là một cuộc chiến hết sức phức tạp và đầy khó khăn, song những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn vững vàng đương đầu với thử thách. Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo Trân (T/h)