Dùng điện thoại khi lái xe, nguy cơ tai nạn tăng gấp 3 lần
08:43 24/04/2006
Nguy cơ tai nạn giao thông sẽ tăng gấp 3 lần trong trường hợp mọi người vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại di động. Kết luận trên được đưa ra sau một cuộc nghiên cứu tại Mỹ dựa trên những đoạn băng do camera hoặc các thiết bị cảm biến ghi lại trên đường phố.