Khánh Hoà: Triển khai dạy môn Tin học và Công nghệ cho học sinh lớp 3

08:05, 27/07/2021

Từ năm học 2022 - 2023, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ được học môn Tin học và Công nghệ cho học sinh lớp 3. Theo đó, sở yêu cầu các phòng GD-ĐT rà soát, phân loại các giáo viên sẽ bố trí dạy môn Tin học và Công nghệ theo 4 đối tượng.

Cụ thể, đối tượng 1 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, đã có bằng tin học (từ trung cấp trở lên) hoặc có bằng tốt nghiệp song ngành, trong đó có 1 ngành là tin học.

Đối tượng 2 là giáo viên đang dạy môn Tin học ở tiểu học, chưa có bằng tin học.

Đối tượng 3 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, chưa có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ.

Từ năm học 2022 - 2023. Tất cả các học sinh lớp 3 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà sẽ được học môn Tin học và Công nghệ.

Đối tượng 4 là giáo viên sẽ dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học, chưa có bằng tin học, đã có bằng sư phạm kỹ thuật hoặc sư phạm công nghệ…

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các phòng GD-ĐT căn cứ việc phân loại đối tượng trên để cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học cho phù hợp.

Các giáo viên tham gia giảng dạy môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học phải hoàn thành khóa bồi dưỡng theo quy định.

PV (T/h)