Nam Định hợp tác chuyển đổi số

10:33, 05/08/2022

UBND tỉnh Nam Định và Tập đoàn FPT vừa tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025. Dự lễ ký kết có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Nam Định hợp tác chuyển đổi số 
 -0 

UBND tỉnh Nam Định và Tập đoàn FPT vừa tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số.

Với thỏa thuận, UBND tỉnh Nam Định và Tập đoàn FPT thống nhất tập trung đẩy mạnh hợp tác 11 nhóm nội dung, bao gồm: Tư vấn các nhiệm vụ tỉnh nên thực hiện trong chuyển đổi số; xây dựng hạ tầng số; phát triển các ứng dụng, nền tảng dữ liệu số mới phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan Nhà nước; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng các hệ thống nền tảng, các giải pháp công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế số; phát triển hệ sinh thái ứng dụng, cung cấp các dịch vụ số liên quan đến giáo dục; xây dựng, phát triển mô hình doanh nghiệp công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn thông tin; xây dựng, áp dụng các bộ chỉ số đánh giá các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức truyền thông, các hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số; đào tạo, bồi dưỡng hình thành đội ngũ chuyên gia nòng cốt về chuyển đổi số; triển khai thí điểm các giải pháp, ý tưởng chuyển đổi số mới; thực hiện thí điểm xây dựng, hoàn thiện chính quyền số đối với một đô thị.

Tập đoàn FPT khẳng định, với kinh nghiệm 34 năm hoạt động, FPT cam kết sẽ bảo đảm nguồn lực cao nhất để đồng hành cùng tỉnh chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: kinh tế số, xã hội số và chính phủ số, FPT mong muốn tham gia sâu trong lĩnh vực phát triển kinh tế số theo chủ trương của tỉnh, đặc biệt là hợp tác phát triển hệ thống giáo dục chất lượng cao tại tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài khẳng định, sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định pháp luật để Tập đoàn FPT triển khai thực hiện có hiệu quả các định hướng hợp tác đã được thỏa thuận. Giao Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối chủ trì, hỗ trợ FPT thực hiện các lĩnh vực, nội dung 2 bên đã ký kết và xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác. 

Về phía Tập đoàn FPT, cần phát huy khả năng, thế mạnh, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, cung ứng cho tỉnh các sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy chuyển đổi số hữu hiệu, chú trọng hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp phần để tỉnh luôn nằm trong nhóm 20 tỉnh dẫn đầu cả nước trong đánh giá chỉ số chuyển đổi số; để đến năm 2030 tỉnh cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.

Theo Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân