Ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

11:16, 13/12/2021

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) được ra mắt hôm 11/12, trên cơ sở sáp nhập Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho biết, sự ra đời của VNX sẽ thống nhất các mảng thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) còn phân tán. Từ đó tăng quy mô, vị thế của TTCK, hội tụ đủ tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế, thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong nước và ngoài nước.

Theo Phó Thủ tướng, cần tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu của TTCK. Việc hợp nhất, sáp nhập các sở giao dịch chứng khoán để thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, đảm bảo thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch nhằm hướng tới một TTCK thống nhất, chuyên nghiệp.

Đồng thời, đổi mới mô hình quản trị, tăng cường năng lực, hiệu quả và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong việc tổ chức giao dịch chứng khoán là yêu cầu cấp thiết và cấp bách.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại lễ ra mắt Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo, tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020; chủ động đề xuất phương hướng cho Chiến lược trong giai đoạn tới 2021-2030 nhằm xác định mục tiêu, lộ trình phát triển, phấn đấu đưa thị trường này trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển thị trường chứng khoán bền vững hơn, nâng cao chất lượng và đa dạng nhiều hơn về sản phẩm và cơ sở nhà đầu tư.

Mục đích nhằm tạo môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, hiệu quả hơn nữa, làm sao để thị trường hoạt động an toàn và hiệu quả, đủ sức chống chịu những cú sốc của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cùng đại diện các bộ ngành, đại diện các thành viên thị trường tại ra mắt Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sáng 11/12.

Cũng tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao nhiệm vụ cho Bộ tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam phối hợp với các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp niêm yết, tổ chức, cá nhân nhà đầu tư quan tâm tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Hiện nay chúng ta đã thực hiện hết giai đoạn và cần đánh giá đầy đủ để trên cơ sở đó có giải pháp làm sao xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và quan trọng nhất là uy tín.

Thứ hai, tập trung rà soát hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện để thị trường phát triển bền vững hơn, nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm, tạo môi trường thông thoáng công khai minh bạch để thị trường hoạt động an toàn, hiệu quả đủ sức chống chịu với các cú sốc của nền kinh tế.

Thứ ba, tăng cường quản lý, giám sát cưỡng chế thực thi pháp luật đảm bảo tính công bằng công khai minh bạch đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp nhà đầu tư

Thứ tư, đẩy mạnh tái cấu trúc toàn bộ thị trường chứng khoán, tập trung cơ cấu lại tổ chức kinh doanh chứng khoán cả số lượng và mô hình, chức năng hoạt động nhằm tạo ra tổ chức có năng lực chuyên môn tài chính tốt hơn, có đạo đức tốt hơn, kiểm soát xung đột lợi ích, phát triển đa dạng hoá quỹ đầu tư loại hình để dẫn dắt thị trường

Thứ năm, hiện đại hoá hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số thị trường đảm bảo thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước

Thứ sáu, hội nhập quốc tế, tiếp tục chuẩn mực chung và thông lệ quốc tế, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và thế giới, sớm triển khai các giải pháp để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tiếp thu ý kiến mà Phó Thủ tướng truyền đạt, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, để đảm bảo xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch bình đẳng phát triển bền vững và hiện đại, cần xây dựng các tổ chức kinh doanh chứng khoán quy mô lớn, chuyên nghiệp cạnh tranh cao và nâng cao đạo đức nghề nghiệp, áp dụng chuyển đổi số trong chứng khoán đáp ứng yêu cầu đặt ra hiện tại và tương lai.

Bộ trưởng Bộ Tài chính bày tỏ mong muốn Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục quan tâm theo dõi trợ giúp Bộ Tài chính để xây dựng ngành chứng khoán Việt Nam ngày một phát triển bền vững, phấn đấu để hội nhập để trở thành thị trường chứng khoán top đầu khu vực châu Á.

 Chân Hoàn (T/h)