Sớm có hướng dẫn triển khai, giám sát và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT và quy định đặc thù thuê dịch vụ CNTT

Minh Hà 02:29 pm, 16/04/2020

Ngày 13/4/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các Hội, Hiệp hội ngành công nghệ thông tin; Các doanh nghiệp công nghệ thông tin về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo các Thông tư hướng dẫn chi tiết Nghị định 73/2019/NĐ-CP. Cụ thể:

Ảnh minh họa

1. Dự thảo Thông tư quy định về việc triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

2. Dự thảo Thông ty quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ CNTT sử dụng nguồn vốn NSNN.

Để đảm bảo Thông tư hướng dẫn ban hành đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo hiệu quả hướng dẫn khi ban hành, Hội Tin học Việt Nam kính mời các hội viên, các chuyên gia và cộng đồng Doanh nghiệp CNTT đóng góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản trên gửi cho Văn phòng Hội để tổng hợp  hoặc gửi  về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 10/5/2020; bản điện tử ý kiến gửi về địa chỉ thư điện tử: office@vaip.vn hoặc tcnam@mic.gov.vnnganmt@mic.gov.vn.

(Chi tiết các dự thảo đăng tải trên website Chính phủ và Website của Bộ TTTT).

PV