Vietnam Airlines được hỗ trợ vay 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0%

08:21 am, 11/01/2021

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 194/NQ - CP trong đó quyết định hỗ trợ Vietnam Airlines được vay tối đa 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% trong thời hạn 1 năm để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm cho tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay có tài sản bảo đảm để bổ sung vốn. Số tiền tái cấp vốn tối đa không quá 4.000 tỷ đồng với lãi suất 0% và thời hạn tối đa không quá 364 ngày.

Khoản tái cấp vốn được tự động gia hạn 2 lần tại thời điểm đến hạn đối với dư nợ gốc tái cấp vốn. Thời gian gia hạn mỗi lần bằng thời hạn tái cấp vốn lần đầu. Tổng thời gian tái cấp vốn và gia hạn tái cấp vốn tối đa không quá 3 năm. Thời gian giải ngân tái cấp vốn không muộn hơn ngày 31/12 năm nay.

Vietnam Airlines được hỗ trợ vay 4.000 tỷ đồng, lãi suất 0% - Ảnh 1.

Lỗ nặng vì COVID-19, Vietnam Airlines được vay 4.000 tỷ đồng lãi suất 0%.

Để hỗ trợ Vietnam Airlines, Chính phủ chấp thuận cho Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; đồng thời giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho vay của Vietnam Airlines.

Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay xem xét và quyết định việc cho vay theo nghị quyết 194 và quy định của pháp luật; theo dõi riêng khoản vay theo nghị quyết này; thỏa thuận với Vietnam Airlines về lãi suất, phí, sổ tiền, thời hạn vay, hình thức bảo đảm tiền vay... phù hợp với khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, tài sản bảo đảm của Vietnam Airlines và tình hình tài chính của Vietnam Airlines đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19; chịu trách nhiệm về quyết định cho vay đối với Vietnam Airlines.

Tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay phải có trách nhiệm trả nợ tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đầy đủ, đúng hạn. Vietnam Airlines được yêu cầu bảo đảm thực hiện các giải pháp đúng mục đích, mục tiêu và đúng quy định của pháp luật.

Thùy Chi (T/h)

Bình luận của bạn về bài viết...