TAG: ATF 2023

Việt Nam đạt nhiều giải thưởng của Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023
10:26 06/02/2023
Kết thúc Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 tại thành phố Yogyakarta, Ban tổ chức ATF 2023 đã trao các Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023, bao gồm Giải thưởng Homestay ASEAN lần thứ 4; Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN lần thứ 3; Giải thưởng Nhà vệ sinh công cộng ASEAN lần thứ 2; và Giải thưởng Dịch vụ Spa ASEAN lần thứ 2. Các đơn vị của Việt Nam đã đạt nhiều giải thưởng tại nhiều hạng mục của ATF 2023.
1