Bộ Tài chính nêu lý do chưa triển khai hệ thống KRX

15:25, 08/07/2024

Bộ Tài chính cho biết, các đơn vị quản lý đang tích cực phối hợp nhằm đánh giá về việc vận hành của hệ thống để đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX).

Theo Bộ Tài chính, đây là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã nỗ lực, tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán (HNX) Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Nhà thầu KRX và thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý; xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành.

HOSE đang tích cực phối hợp với phối hợp với HNX, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, nhà thầu KRX rà soát, kiểm thử thêm để đánh giá về việc vận hành của hệ thống.

Theo Bộ Tài chính, căn cứ kết quả kiểm thử, rà soát, chủ đầu tư sẽ báo cáo Bộ lộ trình triển khai tiếp theo. Bộ Tài chính sẽ chủ động thông tin cho các cơ quan báo chí, nhà đầu tư khi có nội dung mới liên quan đến việc vận hành hệ thống KRX.

Hệ thống KRX là gì? 

Hệ thống KRX là hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2012, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ký kết hợp đồng với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) để nâng cấp công nghệ và cơ sở hạ tầng.

Hệ thống KRX khi nào ra mắt?

Dự kiến ban đầu, hệ thống KRX sẽ vận hành chính thức từ ngày 02/05/2024. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) gần đây đã thông báo chưa đủ cơ sở để chấp thuận đề nghị này. Do đó, thời gian ra mắt cụ thể của hệ thống KRX vẫn chưa được xác định.

Theo Bộ Tài chính cho biết, UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã tích cực phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cùng với nhà thầu KRX và thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý, xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành.

“Đây là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.

Khi đưa vào sử dụng, hệ thống KRX dự kiến sẽ:

  1. Rút ngắn thời gian thanh toán từ T+2.5 xuống T+0.

  2. Cho phép giao dịch cổ phiếu liên tục trong ngày trên thị trường cơ sở.

  3. Tạo nền tảng để triển khai các sản phẩm hợp đồng quyền chọn.

  4. Thúc đẩy giao dịch thuật toán được lập trình sẵn như lướt sóng siêu ngắn, giao dịch theo cặp, giao dịch lưới.

Theo Tạp chí Điện tử và Ứng dụng

(https://dientuungdung.vn/bo-tai-chinh-neu-ly-do-chua-trien-khai-he-thong-krx)