Đang diễn ra Diễn đàn Cao cấp về đô thị thông minh ASEAN 2020

12:30, 22/10/2020

Đây là sự kiện gắn sơ kết 1 năm thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển đô thị thông minh tại Nghị quyết số 52 - NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" với các hoạt động trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam

Sáng ngày 22/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020). Diễn đàn tổ chức với sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài Nguyên vàMôi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an, Ban Thư ký ASEAN, UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh Hội thảo.

Mục đích của Diễn đàn cấp cao là thúc đẩy việc chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và hợp tác giữa các đô thị của Việt Nam với mạng lưới đô thị trong khu vực ASEAN, qua đó đẩy nhanh tiến trình triển khai hiệu quả Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị.

Các hoạt động của Diễn đàn bao gồm phiên toàn thể với sự tham dự của trên 500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia trực tiếp và trực tuyến (trong đó có trên 50 đại biểu quốc tế là đại diện cấp cao các nước ASEAN và 26 đô thị thông minh). Cùng với đó là 05 Hội thảo chuyên đề với quy mô 200 đại biểu/hội thảo, tập trung vào các lĩnh vực then chốt trong ngành xây dựng đô thị thông minh như: Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong hiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị; Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh; Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia; Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị; Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị.


Các gian hàng triển lãm trong Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020.

Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả. Khu vực đô thị không chỉ thúc đẩy nhanh tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trong dài hạn. Hệ thống đô thị đã tạo các cực tăng trưởng trong khu vực, ngày càng khẳng định vai trò trung tâm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, đào tạo và y tế. Tuy nhiên, hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển còn thiếu đồng bộ, chưa bảo đảm khả năng liên kết trong từng đô thị, giữa các đô thị và giữa khu vực đô thị với khu vực nông thôn; nhiều vấn đề xã hội, ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông chưa được giải quyết.

Để giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, diễn đàn hướng tới giải pháp quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý và phát triển đô thị trong thời gian tới, trên cơ sở tận dụng tốt nhất những thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Do đó, phát triển đô thị thông minh bền vững sẽ là hướng đi tất yếu, là nhu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam.

Trong khuôn khổ diễn đàn, sáng 22-10 đồng thời diễn ra 3 hội thảo chuyên đề: "Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị"; "Phát triển hạ tầng số và công nghệ số nền tảng cho đô thị thông minh"; "Phát triển các dịch vụ thông minh tại các đô thị trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia". Song song với các diễn đàn là triển lãm các mô hình, công nghệ tiêu biểu cho đô thị thông minh với sự tham gia của các địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài nước với đầy đủ các lĩnh vực như: Ngân hàng, phương tiện giao thông, các giải pháp phần mềm, các hệ thống giám sát thông minh...

Các đại biểu trình bày tham luận tại Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020.

Trong chiều 22-10 sẽ diễn ra phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao về đô thị thông minh ASEAN năm 2020 với chủ đề "Đô thị thông minh - hướng tới cộng đồng, bản sắc và phát triển bền vững vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", dự kiến do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Ngoài ra còn 2 hội thảo chuyên đề: "Năng lượng thông minh trong quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị" và "Giao thông thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị".

 Tòa soạn Công nghệ và Đời sống sẽ tiếp tục cập nhật mọi hoạt động liên quan đến sự kiện : Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020 (ASEAN Smart Cities Summit & Expo 2020)

Việt Anh