Hạ tầng viễn thông sẽ chuyển đổi thành hạ tầng số

11:24, 27/01/2024

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, hạ tầng viễn thông cần chuyển đổi thành hạ tầng số; hạ tầng alo thành hạ tầng của nền kinh tế và lĩnh vực viễn thông cần có sự đổi mới lần hai.

Từ đầu năm 2022, khi phát biểu với các đơn vị thuộc khối viễn thông, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh đến sự chuyển đổi của hạ tầng viễn thông, từ hạ tầng alo trở thành hạ tầng của nền kinh tế. VietNamNet xin giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ TT&TT tại Hội nghị trực tuyến của khối viễn thông ngày 14/01/2022.

Lĩnh vực viễn thông cần có sự đổi mới lần hai. Hạ tầng viễn thông chuyển đổi thành hạ tầng số. Hạ tầng alo thành hạ tầng của nền kinh tế. Hạ tầng cho người thành hạ tầng cả cho vật, hạ tầng cho IoT. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Lĩnh vực viễn thông cần có sự đổi mới lần hai. Hạ tầng viễn thông chuyển đổi thành hạ tầng số. Hạ tầng alo thành hạ tầng của nền kinh tế. Hạ tầng cho người thành hạ tầng cả cho vật, hạ tầng cho IoT. Hạ tầng số thì có thêm 3 từ khoá quan trọng: Cloud Computing, Digital Platform và As Service. Lấy tinh thần đổi mới lần một để thực hiện đổi mới lần hai. Những bài học của cuộc đổi mới lần một sẽ vẫn còn đúng cho lần hai này, đó là: Hạ tầng phải đi trước và đi nhanh, công nghệ phải hiện đại, đi trong nhóm đầu của thế giới, quyết sách sáng suốt có tầm nhìn xa, huy động mọi nguồn lực của thị trường, điều hành quyết liệt, và qua thử thách này mà hình thành một thế hệ cán bộ giỏi cho đất nước.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Viễn thông thay vì đi theo thì từ nay phải đi đầu. 

Viễn thông cần không gian mới để phát triển. Viễn thông đã đi ngang mấy năm nay. Một lĩnh vực mà không phát triển, không mở rộng không gian mới thì sẽ tù túng. Hai không gian mới quan trọng nhất cho viễn thông là: Cloud Computing và Digital Platform. Hai không gian này đều đang có tốc độ tăng trưởng hằng năm 15-20%, trong khi viễn thông chỉ tăng trưởng 1-2%. Đến 2025, qui mô của mỗi thị trường này sẽ tương đương viễn thông.

Viễn thông cần không gian mới để phát triển. Viễn thông đã đi ngang mấy năm nay. Một lĩnh vực mà không phát triển, không mở rộng không gian mới thì sẽ tù túng.Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Viễn thông thay vì đi theo thì từ nay phải đi đầu. Đi trong nhóm đầu về phát triển 5G và 6G: Phân bổ tần số 5G và phát triển mạng 5G toàn quốc, khởi động nghiên cứu 6G, ngay trong năm 2022. Mạng viễn thông phải nhanh chóng chuyển sang Cloud-based và Software-based, để mạng viễn thông trở nên thông minh và linh hoạt, có thể cấu hình thành nhiều mạng con chuyên dùng bằng phần mềm. Công nghệ sử dụng là công nghệ mở, sử dụng Open RAN cho 5G, 6G.

Thay vì dùng thiết bị nước ngoài thì dùng thiết bị trong nước. Nghiên cứu sản xuất thành công thiết bị 5G, 6G, thiết bị truyền dẫn, thiết bị đầu cuối. Ban hành tiêu chuẩn thiết bị viễn thông Việt Nam. Các nhà mạng khi đấu thầu mua sắm phải mời các doanh nghiệp sản xuất thiết bị trong nước.

Mạng viễn thông phải nhanh chóng chuyển sang Cloud-based và Software-based, để mạng viễn thông trở lên thông minh và linh hoạt, có thể cấu hình thành nhiều mạng con chuyên dùng bằng phần mềm. Công nghệ sử dụng là công nghệ mở, sử dụng Open RAN cho 5G, 6G.  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Thay vì chỉ kinh doanh thì phải có trách nhiệm cao với xã hội. Viễn thông đã trở thành hạ tầng, nền tảng của mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Số người sử dụng viễn thông là hàng trăm triệu. Doanh thu là hàng trăm ngàn tỷ. Lợi nhuận là hàng chục ngàn tỷ. Vậy chúng ta có trách nhiệm gì để người dân an toàn, để người dân không bị gây phiền nhiễu, để Internet Việt Nam lành mạnh, để không gian sống mới của chúng ta được phồn vinh và hạnh phúc? Người dùng nhiều, doanh thu cao, lợi nhuận lớn thì phải luôn đi với trách nhiệm lớn, chỉ có như vậy sự phát triển mới bền vững.

Đảm bảo an toàn, an ninh mạng viễn thông. Các thiết bị viễn thông phải có tiêu chuẩn về an toàn, an ninh mạng. Nhà mạng phải đầu tư các công nghệ, thiết bị để đảm bảo mạng viễn thông an toàn, đảm bảo để các cơ quan an ninh có thể truy vết các hoạt động vi phạm. Phát triển kinh tế phải đi với đảm bảo quốc phòng an ninh. Người Việt Nam phải làm chủ không gian mạng Việt Nam.

Thực hiện chuyển đổi số công tác quản lý. Kết nối online tới các nhà mạng để thay thế các báo cáo. Phân tích, đánh giá dữ liệu bằng Big Data, bằng AI để quản lý và phát triển ngành. Chuyển đổi số để tăng năng suất lao động 20-30%.

Quản lý phải đi với dẫn dắt và phát triển. Phát triển phải là mục tiêu. Quản lý nhà nước phải mở không gian mới cho lĩnh vực, định hướng công nghệ và mạng lưới. Có kế hoạch phát triển hạ tầng số cho từng địa phương. Mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, học tập và phổ biến kinh nghiệm quốc tế. Viễn thông phải tăng trưởng 2 con số để đến 2025, viễn thông tăng gấp đôi.

Quản lý nhà nước phải mở không gian mới cho lĩnh vực, định hướng công nghệ và mạng lưới, có kế hoạch phát triển hạ tầng số cho từng địa phương. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phải thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Lọt vào Top 30 vào năm 2025. Chất lượng mạng lưới tương đương các nước phát triển.

Sứ mệnh mới thì cần tổ chức mới. Thiết kế lại tổ chức cho phù hợp với nhiệm vụ mới. Đầu tư các công cụ làm việc mới hiện đại để hỗ trợ công tác, tăng năng suất lao động, chủ yếu là dựa trên các công nghệ và nền tảng số. Đào tạo lại, đào tạo nâng cấp cho nhân viên, chủ yếu thông qua các nền tảng đào tạo trực tuyến. Bổ sung nhân lực từ các lĩnh vực CNTT, công nghệ số.

Sứ mệnh lớn thì cần đoàn kết lớn. Cục Viễn thông phải hợp lực tất cả các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số, hợp lực tất cả các Sở TT&TT để tạo thành sức mạnh lớn.

Sứ mệnh lớn thì cần sáng tạo lớn. Việc khó thì cần cách tiếp cận mới, cần sáng tạo Việt Nam, phù hợp ngữ cảnh Việt Nam. Việt Nam phải đi con đường Việt Nam thì mới phát triển được Việt Nam.

Sứ mệnh lớn thì cần tinh thần phụng sự lớn. Trước đây, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước là những sứ mệnh lớn, và sứ mệnh lớn đã sinh ra tinh thần phụng sự lớn, con người sẵn sàng hy sinh cho đất nước. Ngày nay, chúng ta cần những sứ mệnh mới, lớn như trước đây để có được tinh thần phụng sự lớn. Bởi vì, chỉ có tinh thần này mới làm cho đất nước phát triển bứt phá. Sứ mệnh lớn là Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, sánh vai cường quốc năm châu, hùng cường thịnh vượng để không kẻ thù nào dám đến xâm phạm.

Sứ mệnh lớn thì cần sáng tạo lớn. Việc khó thì cần cách tiếp cận mới, cần sáng tạo Việt Nam, phù hợp ngữ cảnh Việt Nam. Việt Nam phải đi con đường Việt Nam thì mới phát triển được Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Sứ mệnh lớn, tinh thần phụng sự lớn thì sẽ mở ra giới hạn lớn cho mỗi con người. Mỗi chúng ta đều có vòng tròn giới hạn, nhưng vòng tròn này không cố định. Mở rộng vòng giới hạn này là khi chúng ta gánh vác sứ mệnh lớn, gánh vác trọng trách mới, gánh vác việc vĩ đại. Chỉ có việc vĩ đại thì mới sinh ra người vĩ đại. Gánh vác sứ mệnh quốc gia, sứ mệnh ngành là để mở rộng giới hạn của mỗi chúng ta, là để phát hiện ra mình là ai.

Một năm có tới 365 ngày. Nếu mỗi ngày chỉ cần cố gắng tốt hơn hôm qua 1% thì sau một năm chúng ta sẽ có sự phát triển tới 38 lần! Vậy là một năm không ngắn, đủ dài để làm những việc lớn. Vậy là sự bền bỉ vươn lên là quan trọng. Mục tiêu đã rõ, con đường đã rõ, còn lại là sự bền bỉ vươn lên mỗi ngày. Các đơn vị khối viễn thông sẽ có những đổi mới quan trọng để bứt phá vươn lên. Lĩnh vực viễn thông có bứt phá vươn lên thì đất nước ta mới có thể bứt phá vươn lên, viễn thông là hạ tầng cho sự bứt phá vươn lên đó, là hạ tầng số để thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo vietnamnet.vn

https://vietnamnet.vn/ha-tang-vien-thong-se-chuyen-doi-thanh-ha-tang-so-2244273.html