Hủy đăng ký chứng khoán cổ phiếu TDI

11:03, 14/08/2023

Kể từ ngày 16/8/2023, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TDI.

Mới đây, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký 3 triệu cổ phiếu TDI của CTCP Tập đoàn TDI.

Cụ thể, Cổ phiếu TDI bị hủy đăng ký từ ngày 23/8/2023 do CTCP Tập đoàn TDI huỷ tư cách công ty đại chúng.

Ngày VSD thực hiện chốt Danh sách người sở hữu chứng khoán TDI để hủy đăng ký: 17/8/2023. Theo đó, kể từ ngày 16/8/2023, VSD sẽ ngừng cung cấp dịch vụ lưu ký, rút và chuyển quyền sở hữu chứng khoán TDI.

Ngày 18/8/2023, VSD lập và chuyển danh sách người sở hữu chứng khoán TDI lưu ký (Mã báo cáo: CA001) dưới dạng chứng từ điện tử cho thành viên lưu ký.

VSD đề nghị thành viên lưu ký đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán TDI trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do nghị thành viên lưu ký đang quản lý đồng thời gửi cho VSD thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các nghị thành viên lưu ký chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD).

Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, nghị thành viên lưu ký phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh. Thời hạn gửi thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 21/8/2023.

Dự án VINCOM Sơn La do TDI triển khai.

Trường hợp nghị thành viên lưu ký gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho nghị thành viên lưu ký là chính xác và đã  được TVLK xác nhận để VSD thực hiện chuyển Danh sách người sở hữu chứng khoán TDI cho tổ chức phát hành.

Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, nghị thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Kể từ ngày 23/8/2023, mã chứng khoán TDI, mã ISIN VN000000TDI1 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu TDI nêu trên. VSD sẽ thực hiện rút toàn bộ chứng khoán TDI đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký.

Đề nghị các nghị thành viên lưu ký thực hiện hạch toán rút chứng khoán TDI lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư tại ngày 23/8/2023 và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan liên hệ với tổ chức phát hành để làm thủ tục cấp Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Công ty cổ phần Tập đoàn TDI thành lập năm 2009, có trụ sở chính tại D04-L01, khu đô thị mới Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là: Tổng thầu thi công lắp đặt hệ thống cơ điện (M&E); Tư vấn và thiết kế mô hình hệ thống kỹ thuật trên nền tảng BIM 360; Tư vấn và cung cấp dịch vụ kỹ thuật 24/7...

Một số dự án tiêu biểu đã và đang thực hiện của công ty như cung cấp lắp đặt hệ thống M&E toà S6.01 - Vinhomes Grand Park Quận 9 năm 2021, giá trị hợp đồng gần 52,5 tỷ đồng; Thi công hệ thống M&E toà L2 - Vinhomes Quận 9 năm 2020, giá trị hợp đồng hơn 55 tỷ đồng; Xây dựng nhà máy sản xuất Interplex năm 2017, giá trị hợp đồng gần 93 tỷ đồng;...

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 11/8, cổ phiếu TDI đi ngang và đóng cửa ở mức 7.200 đồng/cổ phiếu.

Theo Tạp chí Thương trường

https://thuongtruong.com.vn/news/huy-dang-ky-chung-khoan-co-phieu-tdi-107683.html