Infographics: Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số

10:03, 10/05/2024

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương các cấp phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong triển khai chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số; với tinh thần "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(https://media.chinhphu.vn/infographics-day-manh-chuyen-doi-so-quoc-gia-phat-trien-kinh-te-so-102240509172950147.htm)