Một số hoạt động của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

12:51, 17/11/2023

Trong bối cảnh môi trường mạng ngày càng trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em là ưu tiên hàng đầu và cần đến sự chung tay của toàn xã hội. Trong thời gian vừa qua Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam đã phối hợp với nhiều cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Theo Tạp chí An toàn thông tin

(https://antoanthongtin.vn/chinh-sach---chien-luoc/mot-so-hoat-dong-cua-hiep-hoi-an-toan-thong-tin-viet-nam-trong-linh-vuc-bao-ve-tre-em-tren-khong-gia-109500)