Mục tiêu 100% người dân thủ đô cài đặt, tạo tài khoản ứng dụng iHaNoi

08:42, 09/07/2024

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các tiện ích cho người dân: Khảo sát ý kiến người dân; tiếp nhận kiến nghị cử tri; tra cứu điểm đỗ xe và đặt chỗ trước, thanh toán; tra cứu dịch vụ tuyến xe buýt; tra cứu sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp; thanh toán tiền điện, nạp tiền điện thoại; nâng cấp tính năng tin tức Hà Nội…

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị nhân dân Thủ đô tiếp tục ủng hộ, tin tưởng và đồng lòng cùng Chính quyền thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số trong tiến trình chuyển đổi số, tạo phong cách làm việc mới khoa học, hiệu quả, xây dựng thành phố xanh, thông minh, hiện đại, phát triển bao trùm và bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND về tăng cường phương thức tương tác trực tuyến trên môi trường số giữa công dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp qua nền tảng “Công dân Thủ đô số”- iHaNoi.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn tập trung chỉ đạo và quán triệt, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/7/2024.

Coi iHanoi là kênh tương tác số hội tụ, giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, iHanoi được xây dựng với mục tiêu sẽ là điểm truy cập để người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ do thành phố cung cấp trên môi trường số thông qua vai trò là một nền tảng để kết nối các dịch vụ và ứng dụng, kết nối giữa người dân và chính quyền.

Chỉ đạo, quán triệt và phân công đầu mối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ theo quy định của thành phố; phối hợp cung cấp danh sách cán bộ phân công thực hiện giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp gửi về Văn phòng UBND thành phố để hoàn thành tạo lập tài khoản, phân quyền tiếp nhận, xử lý, giải quyết các kiến nghị trên ứng dụng iHaNoi chậm nhất ngày 10/7/2024.

Chỉ đạo các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở, Đoàn thanh niên triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng iHaNoi; phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trên địa bàn biết, cài đặt, tạo tài khoản cá nhân trên ứng dụng iHaNoi; Đồng thời thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về lợi ích mang lại của ứng dụng iHaNoi với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc thành phố Hà Nội tham mưu cho UBND thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cảnh báo thường xuyên, đột xuất tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn theo thẩm quyền, lĩnh vực quản lý đảm bảo kịp thời, chính xác và bảo vệ quyền lợi, tạo sự đồng thuận của người dân Thủ đô qua tiện tích “Truyền thông, cảnh báo” trên ứng dụng iHaNoi đã được giao triển khai thực hiện theo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi) .

Công an thành phố được giao tập trung huy động tối đa lực lượng phối hợp Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn, các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng triển khai đến người dân biết, thực hiện cài đặt và tạo tài khoản cá nhân trên nền tảng ứng dụng iHaNoi. Phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông giám sát, đảm bảo an ninh mạng đối với nền tảng ứng dụng iHaNoi theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND cấp xã, các tổ công tác 06 tại thôn, tổ dân phố huy động tối đa lực lượng phối hợp với lực lượng Công an, Đoàn thanh niên tại cơ sở và doanh nghiệp, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn cài đặt, mở tài khoản trên ứng dụng iHaNoi cho người dân, người lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cả trong và ngoài giờ hành chính (kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật); hoàn thành xong trước ngày 15/9/2024.

Chủ tịch UBND thành phố giao Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp và Viễn thông quân đội và các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ trong việc vận hành, sử dụng, khai thác ứng dụng iHanoi;

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung các tiện ích cho người dân: Khảo sát ý kiến người dân; tiếp nhận kiến nghị cử tri; tra cứu điểm đỗ xe và đặt chỗ trước, thanh toán; tra cứu dịch vụ tuyến xe buýt; tra cứu sổ liên lạc điện tử, tuyển sinh đầu cấp; dịch vụ thanh toán tiền điện, nạp tiền điện thoại; nâng cấp tính năng tin tức Hà Nội… và các tiện ích khác.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong thực hiện cài đặt ứng dụng iHaNoi theo các nội dung đã chỉ đạo của UBND thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai công tác theo dõi, giám sát an toàn, an ninh thông tin đối với ứng dụng iHaNoi theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ được giao.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của iHanoi trong kế hoạch chuyển đổi số của thành phố đến toàn thể giáo viên, học sinh (cấp THCS trở lên) bằng nhiều hình thức phù hợp.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về tính tiện lợi, lợi ích của ứng dụng iHaNoi đến các công nhân, người lao động tại các nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của Khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, hướng dẫn công nhân, người lao động biết, cài đặt và tạo tài khoản sử dụng trên ứng dụng iHanoi để thực hiện các tương tác, sử dụng tiện ích của thành phố Hà Nội cung cấp.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình: tiếp nhận; phân công xử lý; xử lý các phản ánh, kiến nghị; chất lượng xử lý các phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc thành phố trên ứng dụng iHanoi; đưa bổ sung tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) với các cấp, ngành trong thành phố; căn cứ đánh giá thi đua cuối năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị Tp.Hà Nội.

Theo VnEconomy

https://vneconomy.vn/muc-tieu-100-nguoi-dan-thu-do-cai-dat-tao-tai-khoan-ung-dung-ihanoi.htm