Phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024

16:02, 10/07/2024

Ngày 5/7/2024, Quỹ Bảo Sơn - Tập đoàn Bảo Sơn và Hội đồng xét chọn Giải thưởng Bảo Sơn tổ chức Lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn 2024. Giải thưởng được phát động nhằm tìm kiếm và tôn vinh các nhà khoa học và nhà sáng chế công trình khoa học, công nghệ, kỹ thuật và văn học & nghệ thuật xuất sắc, có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

Lễ phát động Giải thưởng Bảo Sơn năm 2024.

Buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các Sở ban ngành, các trường đại học, các viện nghiên cứu, lãnh đạo Tập đoàn Bảo Sơn, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Đào tạo Bảo Sơn và các giáo sư, tiến sĩ là thành viên trong Hội đồng Giải thưởng Bảo Sơn 2024.

Giải thưởng Bảo Sơn là giải thưởng do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng và Du lịch Bảo Sơn và Quỹ Giáo dục Bảo Sơn bảo trợ, góp phần đưa các sáng kiến/cải tiến khoa học kỹ thuật vào đời sống với tâm huyết phục vụ cho lợi ích cộng đồng.

Suốt 13 năm qua, đã có nhiều nhà khoa học, 6 công trình khoa học, sáng chế xuất sắc có sự gắn kết giữa nghiên cứu khoa học và doanh nghiệp và có tính ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đời sống nhận giải thưởng Bảo Sơn về phát triển bảo vệ kinh tế- xã hội và môi trường (01 giải thưởng); về kinh tế (01 giải thưởng), về công nghệ (01 giải thưởng) và về khoa học sức khỏe (3 giải thưởng).

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn, Chủ tịch Quỹ Bảo Sơn cho biết, ra đời từ năm 2010, Giải thưởng Bảo Sơn được xét trao cho các công trình xóa đói giảm nghèo bền vững, công trình cải cách giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước, những công trình phát triển kinh tế bền vững xã hội – môi trường, công trình bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị giáo dục sâu sắc và sức lan tỏa rộng.

Năm 2024, Giải thưởng Bảo Sơn được xét, tặng cho các công trình, cụm công trình nghiên cứu xuất sắc về khoa học và có tính ứng dụng cao thuộc các lĩnh vực: Khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; Công nghệ, kỹ thuật; Khoa học sức khỏe; Văn học, nghệ thuật. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Quỹ Bảo Sơn có thể bổ sung thêm lĩnh vực xét tặng Giải thưởng. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng có thể giới thiệu các công trình xuất sắc tham gia giải thưởng cho ban tổ chức.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15.8 – 30.12.2024; công tác xét tặng giải tiến hành từ ngày 5.1 đến ngày 15.4 năm tiếp theo.

Mỗi lĩnh vực xét trao giải cho 1 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 120.000 USD. Mỗi năm giá trị giải thưởng tăng thêm 10.000 USD, theo đó, năm 2026 giá trị mỗi giải thưởng sẽ là 140.000 USD. 

PV (Theo Tạp chí Tin học và Đời sống)