Thông tin về công tác hỗ trợ Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023

14:56, 09/03/2023

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 tiếp tục tạo môi trường khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nâng cao năng lực số; đồng thời phát hiện các tài năng CNTT trong trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục chuyển đổi số quốc gia và phát triển đất nước.

Lộ trình của Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023.

Ngày 12/01/2023, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Kế hoạch 04-KH/TWĐTN-KHCN về việc Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIX, năm 2023 và Thể lệ Hội thi kèm theo. Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ thông báo một số nội dung liên quan đến công tác triển khai Hội thi, cụ thể:

Hỗ trợ tổ chức thi cấp tỉnh, thành phố

Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc triển khai hỗ trợ các tỉnh, thành Đoàn trong công tác tổ chức Hội thi cấp tỉnh, thành  cho các bảng A, B, C1, C2 bao gồm hệ thống thi, đề thi, hướng dẫn kỹ thuật và chấm thi. Trung tâm có thu một phần kinh phí cho các nội dung hỗ trợ.

Thời gian tổ chức thi theo 3 đợt trong thời gian ½ ngày vào buổi sáng các ngày 15/4, 20/5 và 03/6/2023. Kết quả thi được gửi cho các tỉnh, thành đoàn vào buổi chiều cùng ngày để các đơn vị thực hiện tổng kết, trao giải thưởng.

Tỉnh, thành đoàn có nhu cầu tổ chức đăng ký bằng văn bản trước ngày 01/4/2023. Tỉnh, thành Đoàn cần chuẩn bị phòng máy tính, lực lượng coi thi và cung cấp danh sách thí sinh đăng ký dự thi Hội thi cấp tỉnh.

Công văn số 18-CV/KHCN ngày 24/02/2022 của Giám đốc Trung tâm Phát triển KHCN và Tài năng trẻ gửi các tỉnh, thành Đoàn xem tại đây.

Tổ chức vòng Sơ khảo dành cho thí sinh tự do

Ngoài việc đăng ký dự thi qua kênh của các tỉnh, thành đoàn, thí sinh có thể đăng ký tham gia thi Vòng Sơ khảo (dành cho thí sinh tự do). Thông tin về cách thức đăng ký cụ thể như sau:

Thời gian mở cổng đăng ký: Từ 31/3 đến 07/6 năm 2023.

Cách thức đăng ký: Tại website https://tinhoctre.vn/ (có hướng dẫn riêng, thông báo trên Website của Hội thi).

Hình thức thi: Thi trực tuyến vào ngày 11/6/2023
Lưu ý: Thí sinh đã đăng ký tham gia Hội thi cấp tỉnh vẫn có thể đăng ký tham gia Vòng Sơ khảo. 

Các giải nhất Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 28.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 gồm các bảng thi:

Bảng A: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học (thi cá nhân).
Bảng B: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THCS (thi cá nhân).
Bảng C1: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh THPT hệ chuyên (thi theo đội, mỗi đội có tối đa 02 thành viên).
Học sinh khối trường không chuyên có thể đăng ký dự thi bảng C1.
Bảng C2: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh không chuyên (thi cá nhân).
Học sinh đang học các lớp chuyên toán, chuyên tin, chuyên toán - tin không được đăng ký tham gia bảng thi C2.
Bảng D2: Thi sản phẩm sáng tạo (SPST) dành cho học sinh THCS.
SPST bao gồm: phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp. Mỗi đội có tối đa 2 thành viên, có thể có giáo viên hướng dẫn. SPST dự thi chưa từng đạt giải ở các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế.
Bảng D3: Thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THPT.
SPST bao gồm: phần mềm, phần cứng hoặc sản phẩm tích hợp. Mỗi đội có tối đa 2 thành viên, có thể có giáo viên hướng dẫn. SPST dự thi chưa từng đạt giải ở các cuộc thi, hội thi cấp quốc gia, quốc tế.

Về phương thức tổ chức: Đối với Vòng thi Khu vực: Các bảng thi A, B, C1 và C2 giữ nguyên hình thức thi (tổ chức trực tiếp tại Hà Nội dành cho thí sinh khu vực miền Bắc, Bình Định dành cho thí sinh khu vực miền Trung và TP. Hồ Chí Minh dành cho thí sinh khu vực miền Nam), các bảng thi D2, D3 tổ chức thi trực tuyến để chọn thí sinh vào Vòng Chung kết toàn quốc.

Khôi Nguyên (T/h)