Viettel Construction chốt quyền trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ gần 29,5%

11:28, 12/06/2021

CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, UPCoM:CTR) vừa thông báo ngày 24/6 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 và nhận cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần.

 Theo đó, Viettel Construction sẽ chia cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với 71,78 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty phải chi xấp xỉ 71,78 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 15/7/2021.

Đồng thời, Công ty sẽ phát hành gần 21,15 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 29,458% (mỗi cổ đông sở hữu 100.000 cổ phần tại ngày chốt danh sách sẽ được thưởng thêm 29,458 cổ phần mới). Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển của công ty mẹ.

Trong đó, Viettel Construction sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22,676%, nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; và phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 6,782% để tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2021, CTR đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 6.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng.

Ngày 24/6, Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, mã chứng khoán CTR - UPCoM) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 và phân bổ quyền nhận cổ phiếu.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, Viettel Construction đã thông qua kế hoạch chuyển đưa cổ phiếu CTR niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong giai đoạn 2021 - 2022.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, cổ phiếu CTR tăng thêm 6.900 đồng/CP, tương ứng tăng 8% lên mức giá 93.300 đồng/CP, khối lượng giao dịch đạt 1,94 triệu đơn vị.

Trong quý I, Viettel Construction báo cáo doanh thu tăng 23% lên 1.750 tỷ đồng và lãi sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 41%. Hầu hết các nguồn thu của đơn vị đều tăng như xây lắp tăng 23,7%, dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm tăng 13%, giải pháp tích hợp và bán hàng thương mại tăng 65%. Đáng chú ý, mảng kinh doanh bất động sản đầu tư tăng đột biến từ 3,4 tỷ quý I năm ngoái lên gần 40 tỷ đồng quý này. Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 26% chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Mai Phương (t/h)