Vĩnh Long sẽ thử nghiệm từng dịch vụ đô thị thông minh trước khi nhân rộng

14:28, 02/12/2021

Vĩnh Long sẽ lựa chọn đô thị điển hình trong tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; kịp thời sơ kết đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 2617 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Vĩnh Long sẽ tăng cường việc ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính; ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức làm việc; nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Vĩnh Long đặt mục tiêu xây dựng phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của tỉnh.

Những công việc được Vĩnh Long đưa ra bao gồm phát triển các hạ tầng số như hạ tầng truyền dẫn, hệ thống dữ liệu phục vụ triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT); tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa địa phương với Trung ương, giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh để trao đổi, chia sẻ dữ liệu nội vụ và với các cơ quan bên ngoài.

Vĩnh Long cũng đặt mục tiêu xây dựng phát triển các dịch vụ đô thị thông minh phù hợp điều kiện, đặc thù, nhu cầu thực tế của tỉnh; ưu tiên phát triển trước các dịch vụ giải quyết các vấn đề bức thiết của xã hội tại đô thị như ô nhiễm môi trường, phát triển y tế, phát triển giáo dục, an ninh, trật tự an toàn xã hội…

Trong đó, Vĩnh Long sẽ lựa chọn đô thị điển hình trong tỉnh để triển khai thử nghiệm một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh; kịp thời sơ kết đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

 Chân Hoàn (T/h)