Bản tin Chuyển đổi số tháng 7/2022
Bản tin số này có những nội dung chính: Phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” 2022; -100% tuyến đường bộ cao tốc sẽ lắp đặt hệ thống điều hành giao thông thông minh; - VNOI CUP 2022 sân chơi đỉnh cao cho các lập trình người Việt trẻ.