Bổ sung gần 66000 biên chế giáo viên giai đoạn 2022 - 2026

12:10, 04/08/2022

Vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026 là 2.234.720 biên chế.Trong đó có 65.980 biên chế giáo viên sẽ được bổ sung cho các địa phương từ nay đến năm 2026. Đáp ứng được 2/3 số giáo viên đang thiếu hiện nay.

Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị quyết định số lượng và quản lý tổng biên chế toàn hệ thống chính trị. Trước đây, biên chế Chính phủ, Quốc hội do các đơn vị này quyết; Ban tổ chức Trung ương quản lý biên chế Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị, ban đảng cấp Trung ương; cấp huyện, cơ sở do Chính phủ quyết.

Theo đó, trong tổng 1.680.677 biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước có 65.980 biên chế giáo viên bổ sung cho các địa phương đến năm 2026.

Ngày 2/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có Công văn số 3585/BGDĐT-NGCBQLGD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai tuyển dụng biên chế giáo viên mầm non, phổ thông theo Quyết định số 72-QĐ/TW.

Công văn nêu rõ: Ngày 18/7/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 (Quyết định số 72-QĐ/TW). 

Theo đó, Bộ Chính trị đã giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ 2022 đến năm 2026, đáp ứng được 2/3 số giáo viên đang thiếu hiện nay.

Các môn học thiếu nhiều nhất là: Tin học, Ngoại ngữ ở cấp tiểu học; tích hợp ở cấp THCS; Mỹ thuật, Âm nhạc ở cấp THPT.

Hiện 10 địa phương thiếu giáo viên nhiều nhất là Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Dương, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc.

Trước đó vào đầu năm 2021, tham luận tại hội nghị của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, luôn coi phát triển đội ngũ nhà giáo là khâu trọng tâm, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, việc này đang có ba vấn đề lớn, gồm: quy hoạch, rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông; giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên; thực hiện chế độ chính sách với nhà giáo, liên quan đến thi đua khen thưởng và bồi dưỡng chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu giáo viên, đặc biệt là cấp mầm non và tiểu học do tăng dân số cơ học, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Giáo dục đề xuất với Thủ tướng xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên cho các địa phương năm 2022, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, theo yêu cầu của Quốc hội.

PV (T/h)