Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội

20:52, 06/12/2022

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, Công an Hà Nội vừa công bố danh sách 30 đường dây nóng của Công an các quận, huyện, thị xã và các bệnh viện.

Để chủ động phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn, Công an TP. Hà Nội đã công bố đường dây nóng của 30 Công an các quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Danh sách đường dây nóng của công an 30 quận, huyện, thị xã và các bệnh viện trên địa bàn để phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự:

Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội - Ảnh 1.
Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội - Ảnh 2.
Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội - Ảnh 3.
Công bố số điện thoại để phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự các bệnh viện tại Hà Nội - Ảnh 4.

Bảo Trân (T/h)