Kỳ 13: Quan hệ giữa Tin học và các môn học khác

10:56 am, 19/01/2021

Trong CT môn Tin học mới không có yêu cầu các GV Tin học phải cung cấp kiến thức cho HS học các phần mềm hỗ trợ học tập đã nêu trên. Nhiệm vụ này thuộc về các GV bộ môn.

Tin học là môn học có quan hệ liên môn lớn nhất với tất cả các môn học khác. Quan hệ này được thể hiện:

- Kỹ năng tối thiểu sử dụng công cụ CNTT (hay chính là kỹ năng số hóa phổ dụng) càng ngày càng trở nên quan trọng và không thể thiếu đối với tất cả các giáo viên các môn học. Trong mô hình trường học tương lai, tất cả các GV đều phải có các kỹ năng tối thiểu sử dụng thiết bị CNTT để hỗ trợ làm bài giảng điện tử. Do vậy các GV Tin học sẽ không còn có chức năng "làm Tin học" như sửa chữa máy tính, lắp đặt phần cứng phần mềm trong nhà trường nữa. GV Tin học sẽ được giải phóng và có vai trò độc lập như tất cả các môn học khác.

Chương trình GDPT mới: Tin học là môn học bắt buộc đối với học sinh lớp 3 |  Báo Dân trí

- Một trong những yếu tố mô tả quan hệ đặc biệt giữa Tin học với các môn học khác là hệ thống đồ sộ các phần mềm dùng để học tập, kiểm tra, đánh giá các môn học khác. Ví dụ:

+ phần mềm học vẽ, học nhạc.

+ phần mềm hỗ trợ học toán, vật lý, hóa học, sinh học.

+ phần mềm hỗ trợ học và tra cứu lịch sử, địa lý, văn học.

+ phần mềm hỗ trợ học ngoại ngữ.

+ phần mềm tra cứu từ điển.

Một trong 5 năng lực thành tố của môn Tin học là năng lực NLd: Năng lực học tập, tự học với sự hỗ trợ của các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Cần rất chú ý đến yêu cầu của năng lực này. Trong CT môn Tin học mới không có yêu cầu các GV Tin học phải cung cấp kiến thức cho HS học các phần mềm hỗ trợ học tập đã nêu trên. Nhiệm vụ này thuộc về các GV bộ môn.

Như vậy trong CTGDPT mới, ví dụ:

+ Các GV môn Toán sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ học toán, ví dụ phần mềm Geogebra.

+ Các GV môn Sinh học có nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng các phần mềm hỗ trợ học sinh học, ví dụ phần mềm Anatomy….

+ GV mỹ thuật, âm nhạc có nhiệm vụ hướng dẫn học sinh sử dụng các phần mềm học vẽ, học nhạc, ….

Trong chương trình môn Tin học mới có đưa ra một số phần mềm sau có thể được dùng để giảng dạy:

+ Bộ phần mềm soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình diễn đa phương tiện.

+ Phần mềm xử lý đa phương tiện như xử lý ảnh, âm thanh, video.

Như vậy trong tương lai, vai trò môn Tin học sẽ ngang bằng với các môn học khác. Đồng thời yêu cầu kỹ năng sử dụng CNTT của GV sẽ phải tăng lên đáng kể. Trong nhà trường cần có biên chế cho bộ phận quản lý phòng máy tính hoặc thiết bị CNTT độc lập với giáo viên Tin học.

Kỳ 14: Các giáo viên đang dạy Tin học hiện nay trong các nhà trường phổ thông cần phải làm gì để chuẩn bị và đáp ứng nhu cầu của CT môn học mới?

Bùi Việt Hà

Bình luận của bạn về bài viết...