Sắp thí điểm 2 thủ tục của Bộ Y tế qua Cơ chế một cửa quốc gia

14:07, 23/12/2021

Từ 27/12/2021 đến 27/1/2022, có 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế được thực hiện thí điểm qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan vừa có thông báo và hướng dẫn tới các cục hải quan địa phương về việc thực hiện 2 thủ tục hành chính của Bộ Y tế qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

Cụ thể, thực hiện thí điểm từ 27/12/2021 đến 27/1/2022 đối với 2 thủ tục gồm: Cấp nhanh số lưu hành đối với trang thiết bị y tế; Tiếp tục cho lưu hành trang thiết bị y tế trong trường hợp chủ sở hữu trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc phá sản, giải thể.

Từ 28/1/2022, tất cả doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 2 thủ tục hành chính nêu trên qua NSW.

Các sổ lưu hành được cấp đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp trước ngày 27/12/2021 dưới dạng bản giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Các sổ lưu hành được cấp đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên do các cơ quan có thẩm quyền của Bộ Y tế cấp từ ngày 27/12/2021 trở về sau dưới dạng bản giấy và không có bản điện tử được cấp thông qua NSW tiếp tục có hiệu lực đến hết thời hạn hiệu lực theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phân quyền sử dụng chức năng tra cứu kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên trên Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E Customs) cho cán bộ công chức hải quan.

Yêu cầu cán bộ công chức hải quan tại các chi cục truy cập Hệ thống xử lý thông tin điện tử hải quan (E-Customs) để tra cứu, khai thác kết quả xử lý của Bộ Y tế đối với 2 thủ tục hành chính nêu trên khi làm thủ tục hải quan. Không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với các sổ lưu hành của 2 thủ tục trên nếu các sổ lưu hành này đã được cấp thông qua NSW.

Minh Thùy (T/h)