Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội duy trì tốt kỷ luật công vụ

08:47, 12/02/2022

Sáng 11-2, Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đinh Mạnh Hùng dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội duy trì tốt kỷ luật công vụ -  Thời sự - NetNews.vn

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo với Đoàn kiểm tra công vụ thành phố (bên phải).

Qua kiểm tra 3 nội dung (việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết thủ tục hành chính; việc đánh giá hằng tháng của cán bộ, công chức, người lao động; việc kiểm tra công vụ của Sở), Đoàn kiểm tra công vụ ghi nhận Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã duy trì tốt nền nếp, thực hiện đúng các quy định.

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, bộ phận “một cửa” có 5/6 công chức đeo thẻ, trực tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, vắng 1 người (có lý do).

Theo báo cáo của đơn vị, tính từ ngày 7-2-2022 đến 8h30 ngày 11-2-2022, đã tiếp nhận 1.100 hồ sơ hành chính.

Đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra xác suất 9 hồ sơ lĩnh vực người có công và ghi nhận 9/9 hồ sơ đều được giải quyết trước hẹn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ và quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ của Sở. Ngày 10-2-2022, Sở đã tiến hành kiểm tra công vụ nội bộ đối với 12 phòng, ban, đơn vị thuộc Sở và đều có biên bản làm việc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội duy trì tốt kỷ luật công vụ -  Thời sự - NetNews.vn

Đoàn kiểm tra công vụ kiểm tra đột xuất tại bộ phận “một cửa” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh đó, Sở đã xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn việc đánh giá hằng tháng trên phần mềm; dự kiến triển khai việc đánh giá trên phần mềm từ tháng 2-2022. Về nội dung này, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Quốc Khánh cũng nêu một số vướng mắc đối với phần mềm đánh giá hằng tháng như tính ổn định của đường truyền, một số nội dung chưa sát với thực tế…

Ghi nhận các kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện và đạt được, Đoàn kiểm tra công vụ đề nghị Sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14-1-2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố năm 2022; giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; tiếp tục tăng cường việc kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc; triển khai thực hiện đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động trên phần mềm theo quy định.

Theo/www.hanoimoi.com.vn