Số liệu thuê bao và doanh thu của ngành viễn thông VN 2008

00:00, 14/01/2009

Tổng số thuê bao điện thaọi đạt 82.25 triệu thuê bao

Tính đến hết năm 2008 theo thống kê của bộ TT&TT, tổng số thuê bao tại VN đạt 82.25 triệu thuê bao, tăng 100% so với năm 2007. Như vậy mật độ điện thoại trên 100 dân đã đạt 97.5 máy/100 dân.  Xem ảnh lớn

Biểu đồ 1: Sự phát triển thuê bao điện thoại theo năm (nguồn: MIC)
 
Tổng số thuê bao ADSL đạt 2.13 triệu thuê bao
Theo VNNIC, tính đến hết năm 2008, tổng số thuê bao ADSL đạt 2.13 triệu thuê bao phục vụ trên 20 triệu người sử dụng, trong đó VNPT là đơn vị chiếm thị phần chi phối với trên 1.3 triệu thuê bao.
Xem ảnh lớn

 Biều đồ 2: Thị phần thuê bao ADSL giữa các nhà cung cấp tại VN năm 2008 (Nguồn VNNIC)
 
Cũng theo VNNIC, tính đến hết tháng 11/2008, đã có hơn 90.000 tên miền .vn được đăng ký và tổng băng thông kết nối quốc tế đạt 36.737 Mbps
Xem ảnh lớn

Bảng: Thống kê chi tiết băng thông và số người sử dụng Internet tại VN đến hết 11/2008 (Nguồn VNNIC)
 
Doanh thu toàn ngành đạt ~ 5,5 tỉ USD
Trong năm 2008 tuy kinh tế toàn cầu suy thoái song ngành viễn thông VN vẫn đạt những kết quả rất khả quan, góp phần bình ổn kinh tế vĩ mô. Năm 2008, doanh thu toàn ngành viễn thông đạt ~5,5 tỷ USD, trong đó doanh thu VNPT đạt trên 53.100 tỷ đồng (~3 tỷ USD) , tăng 17,5% so với năm 2007 (45.300 tỷ đồng), nộp ngân sách nhà nước 6850 tỷ đồng. 
Xem ảnh lớn

Biểu đồ 3: Doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm 2008 so với năm 2007
 
Anh Minh
TIN LIÊN QUAN