Sở TT&TT Lào Cai: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi số

09:21, 10/02/2022

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây nhiều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội, Ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Lào Cai với phương châm hành động Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi số" trong năm 2021 đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển lĩnh vực TT&TT đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đẩy mạnh phát triển chuyển đổi số

Năm 2021, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, thiên tai, suy thoái kinh tế nhưng Ngành TT&TT tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; chủ động quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), triển khai Chương trình Chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh, đảm bảo an toàn thông tin.

Quản lý tốt nội dung thông tin đăng, phát sóng và việc thực hiện quy định của pháp luật đối với lĩnh vực TT&TT trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 100% các nội dung chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với tỉnh, như: 10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã (KTXH) hội đều đạt, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch giao; Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng, có tính xuyên suốt đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình Chuyển đổi số được tỉnh giao. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan triển khai các hợp phần của đề án Đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định, tiến tới sẽ kết nối với các hệ thống thông tin để tích hợp, chia sẻ dữ liệu nhằm tạo ra khả năng khai thác tối đa toàn bộ hệ thống dữ liệu phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tham mưu triển khai có hiệu quả các giải pháp ứng dụng công nghệ số hỗ trợ phòng, chống dịch của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia từ tỉnh đến cơ sở.

Công tác truyền thông được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong tuyên truyền; thông tin trung thực, khách quan, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; đặc biệt chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, tổng hợp, giám sát các thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đáp ứng nhu cầu thông tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, định hướng dư luận xã hội, quảng bá hình ảnh Lào Cai, thu hút đầu tư, tạo động lực mới cho phát triển KTXH.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong ngành phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng vùng phủ sóng và xóa các vùng lõm không có dịch vụ bưu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và nhân dân, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và nộp ngân sách, đặc biệt là tham gia vào các hoạt động an sinh, xã hội, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Lĩnh vực Bưu chính: Tiếp tục triển khai Chương trình hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT, thúc đẩy kinh tế số trong nông nghiệp, nông thôn. Phát triển và duy trì hoạt động ổn định mạng điểm phục vụ bưu chính, bảo đảm 100% số xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng để hỗ trợ người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ bưu chính, dịch vụ số của Chính phủ, đặc biệt là các dịch vụ số để phát triển kinh tế nông thôn.

Lĩnh vực viễn thông: Tăng cường phối hợp, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động để tăng hiệu quả đầu tư; Thúc đẩy phát triển hạ tầng và phát triển thuê bao băng rộng cố định tới hộ gia đình; phổ cập dịch vụ truy nhập Internet băng thông rộng tốc độ cao tới các cơ quan, tổ chức, bệnh viện, trường học...

Xây dựng và triển khai kế hoạch hạ ngầm và gọn hóa hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Thí điểm mạng 5G trên địa bàn thị xã Sa Pa. Thúc đẩy thanh toán số, thanh toán không dùng tiền mặt, tập trung vào việc tuyên truyền các dịch vụ Mobile money. Tăng cường công tác quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin di động, Internet công cộng và các hoạt động cấp phép sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện;

Lĩnh vực ứng dụng CNTT: Triển khai nền tảng kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP và kết nối nền tảng định danh và xác thực điện tử, các cơ sở dữ liệu trọng điểm quốc gia, thực hiện phát triển hạ tầng CNTT, chuyển đổi IPv6, mạng TSLCD cho các cơ quan, địa phương.

Triển khai dự án phát triển trung tâm dữ liệu tỉnh, xây dựng kho dữ liệu số, hệ sinh thái số phục vụ tổng hợp, phân tích, dự báo, hỗ trợ chỉ đạo điều hành, giải quyết nhanh chóng nhiệm vụ của các ngành, lĩnh vực, các vấn đề nóng trong xã hội thông qua trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC). Phát triển trung tâm giám sát điều hành thông minh (OC) tại các địa phương, sở ngành trọng điểm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu của CQNN các cấp và kết nối với tỉnh, Trung ương.

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tích hợp các dịch vụ công ích và sự nghiệp, hoàn thiện Hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh bảo đảm kết nối với các CSDL quốc gia và các CSDL của các bộ, ngành, địa phương khác;…

Triển khai kế hoạch Chuyển đổi số toàn diện cho các chợ: Cốc Lếu; Sa Pa; Bắc Hà. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi sản xuất sản phẩm và cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số; Thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, tạo ra các mô hình sản xuất mới hiệu quả hơn.

Thúc đẩy phát triển không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh và đảm bảo cơ bản các hộ gia đình có kết nối Internet. Đưa Chương trình phổ biến kiến thức về chuyển đổi số vào các trường học trên địa bàn tỉnh để lan tỏa tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Nhân rộng mô hình bộ điểm, tỉnh điểm, xã điểm về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực thông tin - báo chí - xuất bản: Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, đưa chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Tuyên truyền chủ đề hành động năm 2022: “Đoàn kết - Kỷ cương - Thích ứng linh hoạt - Phát triển toàn diện”. Truyền thông nhằm tạo đồng thuận, niềm tin và sự hưởng ứng, tham gia của xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là kế hoạch phục hồi sản xuất và phát triển KT-XH trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”.

Thu Trang