Tổng dữ liệu được tạo ra sẽ tăng trưởng gấp 10 lần vào năm 2025

09:35 am, 12/04/2017

Seagate khuyên lãnh đạo DN nên mở rộng diện tập trung vào các xu hướng thúc đẩy tăng trưởng dữ liệu trong vài năm tới và kiểm tra giá trị dữ liệu tương lai.

Theo sách trắng của IDC, Thời đại Dữ liệu năm 2025 (Data Age 2025), được tài trợ bởi Seagate, dự đoán rằng việc tạo ra dữ liệu sẽ tăng đột biến, đạt mốc 163 zettabytes (ZB) vào năm 2025; kỷ nguyên này sẽ tập trung chủ yếu vào giá trị của dữ liệu; việc tạo ra, sử dụng và quản lý dữ liệu đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng, chính phủ và doanh nghiệp. Người tiêu dùng và doanh nghiệp sẽ tạo, chia sẻ và truy cập dữ liệu trên bất kỳ thiết bị nào và điện toán đám mây sẽ tiếp tục phát triển vượt xa so với sự kỳ vọng trước đó.

Trong khi người tiêu dùng là lực lượng chủ đạo tạo ra dữ liệu toàn cầu thì theo sách trắng Thời đại Dữ liệu năm 2025 các doanh nghiệp tạo ra 60% dữ liệu của cả thế giới vào năm 2025. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp sẽ nắm bắt lấy những cơ hội kinh doanh mới và độc nhất nhờ sự hỗ trợ của dữ liệu nhưng các doanh nghiệp cũng cần phải thực hiện việc lựa chọn các chiến lược về dữ liệu trong việc thu thập, sử dụng và định vị.

Hầu hết các doanh nghiệp đều đang bị ảnh hưởng bởi các xu hướng truyền tải dữ liệu. Cụ thể:

• Vào năm 2025, gần 20% dữ liệu trong tổng dữ liệu toàn cầu sẽ rất quan trọng đối với đời sống hàng ngày của chúng ta và gần 10% số đó sẽ trở nên cực kỳ quan trọng.

• Đến năm 2025, mỗi người dùng đều có thể kết nối với mọi nơi trên thế giới và sẽ tương tác với các thiết bị kết nối khoảng 4.800 lần mỗi ngày - mỗi lần tương tác chiếm khoảng 18 giây.

• Số lượng dữ liệu toàn cầu phụ thuộc vào phân tích dữ liệu và sẽ tăng lên từ 50 đến 5,2 ZB vào năm 2025.

• Hơn 1/4 dữ liệu được tạo ra đều có tính chất theo thời gian thực và dữ liệu IoT thời gian thực sẽ chiếm trên 95% dữ liệu vào năm 2025.

• Về tự động hóa và công nghệ từ máy đến máy (machine-to-machine), phần lớn dữ liệu được tạo ra từ các nguồn truyền thống. Mặc dù dữ liệu được tạo ra ở 10 năm trước chủ yếu từ sự gia tăng của các nội dung giải trí, thì ở thập kỷ tới sẽ chủ yếu chuyển đổi sang năng suất và dữ liệu nhúng như hình ảnh và video không thuộc lĩnh vực giải trí như giám sát và quảng cáo.

Thiện Hoàn (theo TelecomAsia.net)