TP.HCM: Quy định kê đơn thuốc điện tử

09:52, 03/07/2022

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành công văn Khẩn gửi đến tất cả các quận, huyện và TPThủ Đức và các nhà thuốc về việc triển khai quy định kê đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

TPHCM triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Công văn khẩn của Sở Y tế TP.HCM về việc triển khai kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Theo đó, công văn của Sở Y tế nêu rõ, ngày 20/12/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 27/2012/TT-BYT về quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Để đảm bảo việc thực hiện thông tư số 27/2012/TT-BYT đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các phòng y tế quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai thông tư số 27/2012/TT-BYT, hướng dẫn các nhà thuốc và người hành nghề trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử.

Cụ thể, các nhà thuốc trên địa bàn thành phố thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

Việc bán thuốc và lưu đơn thuốc thực hiện theo quy định tại thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22.08.2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 52/2017/TT-BYT ngày 29.12.2017 của Bộ Y tế về quy định đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

Thông tư số 44/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn thuốc kết hợp cổ truyền thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

Trước đó, Bộ Y tế đã ban hành thông tư 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Theo đó, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý y tế của các bộ, ngành có trách nhiệm: Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; Cấp mã định danh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và mã người hành nghề cho đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý thông qua Hệ thống đơn thuốc quốc gia; Kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả việc thực hiện Thông tư này đối với các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý về Bộ Y tế.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chịu trách nhiệm: Bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; Gửi đơn thuốc điện tử lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế ngay sau khi kết thúc quy trình khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh ngoại trú và trước khi người bệnh ra viện đối với người bệnh nội trú; Gửi đơn thuốc điện tử hoặc mã đơn thuốc điện tử cho người bệnh hoặc người đại diện người bệnh thông qua các phương tiện điện tử theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổng hợp toàn bộ thuốc mà người bệnh sử dụng trong quá trình điều trị nội trú và gửi lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia trước khi người bệnh ra viện; Thực hiện lưu trữ đơn thuốc điện tử như thời gian lưu trữ đơn thuốc giấy theo quy định của Bộ Y tế.

Cơ sở bán lẻ thuốc có trách nhiệm tiếp nhận đơn thuốc điện tử và gửi báo cáo việc cấp, bán thuốc theo đơn được quy định tại Thông tư này.

Minh Thuỳ (T/h)