Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội, sẽ trở thành trường Trung cấp chất lượng cao, trường trọng điểm

13:06, 25/11/2022

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và công nghệ Hà Nội là một trong số những trường Trung cấp được thành lập đầu tiên của Thành phố Hà nội và được thành lập theo chủ trương xã hội hóa giáo dục.

Có thể nói, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật và công nghệ Hà Nội là một sản phẩm của chủ trương xã hội hóa giáo dục của Chính phủ và là sản phẩm của sự hưởng ứng tích cực của những nhà giáo bình thường như mọi nhà giáo, nhưng có tâm huyết và dám đi tiên phong trong việc thực hiện chủ trương có tính cách mạng của Chính phủ. Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật và công nghệ Hà Nội được thành lập theo quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 15/04/2022 của UBND thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất trường TC Kinh tế Hà Nội & Trường TC Kinh tế - Tài chính Hà Nội.

Nhà trường luôn quan tâm đến các yếu tố quyết định đến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện. Đặc biệt, Trường có đội ngũ các bộ quản lý có kinh nghiệm đã giữ chức vụ Lãnh đạo các trường, cấp vụ, Viện, chuyên viên cao cấp ngành Giáo dục đào tạo.

 Trụ sở chính Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và công nghệ Hà Nội 

Hiện nay, trường có 2 cơ sở đào tạo: Trụ sở chính: số 953, đường Quang Trung, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội; Cơ sở 2: Số 102, phố Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội khi thành lập được giao chỉ tiêu bên chế là 101 người. Số có mặt tại thời điểm thành lập là 77 người trong đó viên chức 67 người, HĐ68 có 7 người, hợp đồng khác 3 người. Ban giám hiệu của trường mới được phê duyệt gồm 4 người, trong đó có 1 Hiệu trưởng và 3 phó HT. Các phòng khoa được phê duyệt là 8 phòng, khoa trong đó có 3 phòng và 5 khoa. Các phòng khoa gồm: Phòng Đào tạo (1 trưởng phòng, 3 phó TP), phòng Tổ chức - Hành chính (1 trưởng, 3 phó TP), phòng Tài chính - Kế toán (1 trưởng phòng, 1 phó TP), khoa Kế toán- Kiểm toán (1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa), khoa Tài chính - Ngân hàng (1 trưởng khoa, 1 phó khoa), khoa Kinh tế - Thương mại và Pháp luật (1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa), khoa Kỹ thuật và Công nghệ (1 trưởng khoa, 1 phó trưởng khoa), khoa Cơ bản và Ngoại ngữ (1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa).

Trường có tổng 11 ngành nghề đào tạo: ngành Kế toán doanh nghiệp, ngành Kế toán xây dựng, ngành Kế toán HTX, ngành Kế toán HCSN, ngành Tài chính ngân hàng, ngành Tài chính doanh nghiệp, ngành Tin học văn phòng, ngành Tin học ứng dụng, ngành Pháp luật, ngành Kinh doanh thương mại dịch vụ, ngành Thương mại điện tử.

Với quy mô đào tạo: 1.500 đến 2.000 học sinh. Năm học 2022 - 2023, nhà trường tuyển mới 888 học sinh; nâng tổng số học sinh trung cấp có mặt đầu năm học mới là 1.816 em. Năm học này, nhà trường đào tạo 7/11 ngành, gồm: Kế toán doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, Kinh doanh thương mại dịch vụ, Thương mại điện tử, Pháp luật, Tin học văn phòng, Tin học ứng dụng. Nhà trường có 2 cơ sở đào tạo khang trang với trang thiết bị khá đầy đủ là điều kiện hết sức quan trọng để công tác đào tạo đạt kết quả tốt nhất.

Ngoài ra, Trường có Liên kết đặt địa điểm đào tạo tại Trung tâm GDNN-GDTX Ba Vì; Trung tâm GDNN-GDTX Sơn Tây;Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Thọ;Trung tâm GDNN-GDTX Chương Mỹ;Trung tâm GDNN-GDTX Ứng Hòa;Trung tâm GDNN-GDTX Hà Đông;Trung tâm GDNN-GDTX Ba Đình;Trung tâm GDNN-GDTX Hoàng Mai

Hàng năm trường luôn mở rộng đón tiếp các em học sinh ở các Tỉnh, Thành phố đăng ký học. Thực hiện đầy đủ quyền lợi của học sinh diện chính sách theo quy định của Nhà nước, miễn hoàn toàn học phí đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở và thực hiện mức học phí theo quy định của hội đồng nhân dân TP.Hà Nội với đối tượng tốt nghiệp trung học phổ thông. 

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội không ngừng nâng cao năng lực của nhà trường về chất lượng đội ngũ, năng lực quản trị hệ thống, cơ sở vật chất và thiết bị. Qua đó, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, phát triển chương trình đào tạo theo hướng đổi mới và sáng tạo. Triển khai nghiên cứu khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng; chú trọng bồi dưỡng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho học sinh.

Với những mục tiêu và chiến lược đã đề ra, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật và Công nghệ Hà Nội sẽ trở thành trường Trung cấp chất lượng cao, trường trọng điểm của vùng và khu vực. Tăng cường hợp tác cùng doanh nghiệp, gắn đào tạo với giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên... từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định uy tín.

Bảo Trân