Bắc Giang: Đổi mới công tác quản lý dân cư từ hồ sơ giấy sang điện tử

15:05, 23/04/2021

Ngày 23/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020.

Ngày 6/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 896/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896).

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (ngày 11/3/2020) và dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (ngày 3/9/2020), Bộ Công an là lực lượng nòng cốt đã khẩn trương thành lập BCĐ để triển khai thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn chủ trì tại điểm cầu Bắc Giang.

Xác định việc thực hiện 2 dự án là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện rất quyết liệt, làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân cả ban ngày và buổi tối tất cả các ngày trong tuần với phương châm bảo đảm: “Hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, tránh lãng phí”. Phấn đấu cơ bản hoàn thành 2 dự án trước ngày 1/7/2021- là thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực.

Từ kết quả của 2 dự án, lực lượng Công an đang đồng loạt cấp thẻ CCCD mới cho công dân trên toàn quốc với nhiều ưu điểm nổi bật. Đó là thẻ có gắn chíp điện tử; bảo mật cao; bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế; thiết kế mang tính thẩm mỹ, bền, đẹp…Qua đó mở ra cơ hội mới trong việc ứng dụng phát triển các dịch vụ bảo đảm an ninh, an toàn, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu thông tin dân cư “đúng, đủ, sạch, sống".

Cùng đó, Bộ Công an cũng đang triển khai quyết liệt chiến dịch cấp 50 triệu thẻ CCCD hoàn thành trước ngày 1/7/2021.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại Bắc Giang, số nhân khẩu đang cư trú trên địa bàn 209 xã, phường, thị trấn là hơn 1,96 triệu nhân khẩu, trong đó có gần 1,4 triệu nhân khẩu từ 14 tuổi trở lên (là những đối tượng đủ tuổi cấp CCCD). Thực hiện Đề án 896 của Trung ương, Bắc Giang đã rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đến nay 57/57 (bằng 100%) nhiệm vụ của Đề án 896 đã hoàn thành. Các ý kiến phát biểu của các đại biểu khẳng định: Đề án 896 giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa TTHC, giảm giấy tờ công dân, nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước… tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Trong tổng số 1.934 TTHC có yêu cầu thông tin công dân để giải quyết, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục, chiếm 58,2%. Trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục; đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục; cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục; sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân.

Lực lượng công an tỉnh Bắc Giang tăng tốc làm hồ sơ thu nhận thông tin làm thẻ CCCD gắn chíp điện tử cho nhân dân.

Cùng đó đề xuất rà soát bổ sung đối với 399 TTHC, đề xuất các phương án đơn giản hóa mạnh mẽ hơn đối với 406 thủ tục, nâng tổng số thủ tục có phương án lên 1.525 thủ tục.

Tuy nhiên, việc xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử chưa đồng bộ, thống nhất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc khai thác, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa có sự chuyển động đồng bộ.

Đáng chú ý, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã sẵn sàng nhưng nhiều bộ ngành, UBND địa phương chưa có phương án khai thác, sử dụng hiệu quả; chưa chủ động chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm việc sẵn sàng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết luận, đồng chí Trương Hòa Bình biểu dương các bộ, ngành đã tích cực triển khai thực hiện Đề án. Đặc biệt là lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt, đã tiến hành thu thập thông tin dân cư ngay từ cơ sở, làm cả ngày và tối không có ngày nghỉ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tổ chức thực hiện quyết liệt và hoàn thành việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (theo 19 nghị quyết Chính phủ đã ban hành).

Thứ hai, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khai thác, sử dụng có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Thứ ba, duy trì bảo đảm hoạt động thường xuyên của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc bổ sung, cập nhật thông tin dân cư, bảo đảm thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”.

PV (T/h)