Bộ GD&ĐT: Yêu cầu can thiệp kịp thời các vấn đề tâm lý học đường

14:27, 06/09/2022

Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh.

Bộ GD&ĐT đề nghị có chính sách hỗ trợ, động viên các cán bộ, giáo viên thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường.

Đánh giá về công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại các nhà trường, Bộ GD&ĐT cho rằng về cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cho học sinh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác tư vấn tâm lý học đường tại nhiều cơ sở giáo dục thực hiện còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa bảo đảm đúng yêu cầu; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện tư vấn tâm lý cho học sinh còn thiếu chặt chẽ, đồng bộ.

Thùy Dung (T/h)