Hạ Long: Ngành Giáo dục tích cực thúc đẩy chuyển đổi số

16:55, 31/08/2022

Ngành Giáo dục TP Hạ Long đang có nhiều hoạt động tích cực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Với cách làm linh hoạt, quyết liệt nhưng thận trọng, chuyển đổi số thành công sẽ hỗ trợ giáo dục thành phố đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng dạy và học.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, ngành Giáo dục thành phố đã tập trung đổi mới phương thức dạy học, chuyển từ dạy học truyền thụ nội dung sang dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, sử dụng hiệu quả hệ thống phòng học thông minh; tăng cường hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng các kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; áp dụng phương thức Giáo dục STEM trong các bộ môn Khoa học, Toán, Công nghệ, Kỹ thuật; nâng cao chất lượng, mở rộng, đổi mới phương thức và mô hình hoạt động hoạt động của các trường PTDT nội trú, bán trú, đảm bảo phù hợp với điều kiện của địa phương...

Ngành Giáo dục thành phố triển khai cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, quản lý điểm, học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử và phần mềm quản lý dạy - học, e-leaming, e-library, quản lý các cơ sở giáo dục điện tử; triển khai, hoàn thiện các ứng dụng CNTT&TT trong quản lý, điều hành điện tử, hạn chế việc sử dụng giấy tờ; phát triển kết nối thông tin điện tử, xác thực điện tử, trường học điện tử, quản lý hồ sơ học vụ điện tử ở các cơ sở giáo dục; nâng cấp hệ thống CNTT cơ quan phòng GD&ĐT.

Tiết Toán của học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Quang Trung, năm học 2021-2022.

Các trường học thực hiện tuyển sinh trực tuyến trên phần mềm (các Trường THCS Trọng Điểm, THCS Lý Tự Trọng, Tiểu học Trần Quốc Toản), kết hợp tuyển sinh trực tuyến với tuyển sinh trực tiếp (các trường tiểu học, THCS trên địa bàn các phường). Các trường thực hiện đánh giá đội ngũ: Chuẩn giáo viên, chuẩn cán bộ quản lý trên hệ thống TEMIS, nộp dữ liệu báo cáo cuối năm trên hệ thống CSDL ngành (Smart).

Song song với đó, ngành Giáo dục thành phố triển khai nền tảng dạy học trực tuyến cho phép người dân tự học kỹ năng số và tự kiểm tra, đánh giá kỹ năng số cơ bản miễn phí theo Khung kỹ năng số quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý giáo dục thông minh trên cơ sở khai thác hiệu quả các phòng học, trường học thông minh đã đầu tư giai đoạn 2017-2020; ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy, học tập và tuyển sinh: Học bạ điện tử; số hóa tài liệu; xây dựng CSDL ngành Giáo dục; phát triển nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngành thực hiện xét duyệt kết quả tốt nghiệp THCS năm học 2021-2022 trên hệ thống Smart, đánh giá chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng, nộp báo cáo cuối năm trên CSDL ngành; thực hiện học bạ điện tử, sổ liên lạc điện tử, phần mềm tính khẩu phần dinh dưỡng cho học sinh mầm non trong các trường học; thanh toán dịch vụ công không dùng tiền mặt; tham gia giải quyết 32 TTHC thuộc lĩnh vực GD&ĐT tại Trung tâm Hành chính công thành phố...

Học sinh Trường THCS Lê Văn Tám chữa bài tập trên bảng thông minh.

Phòng GD&ĐT thành phố tham mưu cho thành phố trong quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa, trang sắm thiết bị thông minh, hiện đại, ứng dụng CNTT tiên tiến, xây dựng trường học thông minh, góp phần tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai chương trình GDPT mới. Đến nay, thành phố được đầu tư 833 phòng học tương tác, phòng học thông minh tại 38 trường học phổ thông; tiếp tục triển khai dạy và học với sự hỗ trợ của các thiết bị giảng dạy hiện đại thông qua mạng LAN, internet, phần mềm trên các phòng học tương tác, phòng học thông minh.

Giai đoạn 2022-2025, ngành Giáo dục thành phố tập trung chuyển đổi số trên cơ sở xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện các CSDL chuyên ngành trên nguyên tắc kế thừa đổi với những CSDL đã hình thành, đồng thời phát triển các CSDL mới, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của ngành...

Với việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT thời gian qua, ngành Giáo dục thành phố đã có nhiều bước tiến về chất lượng dạy học. Các trường học không ngừng đổi mới phương pháp dạy học, nhất là tích cực chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học... Đây là nền tảng vững chắc cho giáo dục Hạ Long thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thùy Dung (T/h)