Hội nghị cấp bộ trưởng về ứng dụng công nghệ blockchain 4.0 để phát triển kinh tế số ở Lào

05:40, 30/05/2023

Vừa qua, tại thủ đô Vientiane, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào phối hợp MetaBank Singapore tổ chức “Hội nghị cấp bộ trưởng về ứng dụng công nghệ blockchain 4.0 để phát triển kinh tế số ở Lào”.

Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

Hội nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số ở Lào thông qua việc sử dụng công nghệ blockchain.

Các công nghệ được đề cập tại hội nghị bao gồm: blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet tốc độ cao, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (big data), điện toán đám mây, ví điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử, thực tế ảo (Virtual Reality) và thực tế tăng cường (Augmented Reality).

Tại hội nghị, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết, Lào cần quyết tâm đẩy mạnh việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số một cách hiệu quả. Thủ tướng Lào cũng kêu gọi hành động mạnh mẽ để phát triển ba trụ cột kỹ thuật số, gồm: nền kinh tế số, chính phủ số và cộng đồng số nhằm tạo ra cú hích lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Thủ tướng Lào đánh giá việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số là xu hướng toàn cầu, nhấn mạnh các quốc gia trên thế giới đang phát triển và đẩy mạnh ứng dụng để tạo ra các thành phố thông minh, chính phủ thông minh, nền kinh tế thông minh, cộng đồng thông minh và cuộc sống thông minh.

 Những công nghệ nêu trên sẽ mang lại những cơ hội và dịch vụ mới, thúc đẩy tiến trình đổi mới trong phát triển kinh tế-xã hội và quản trị.

để đạt được mục tiêu chung này, Chính phủ Lào đang triển khai Tầm nhìn phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 2021-2040, Chiến lược phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế số quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Nhấn mạnh sự cần thiết của việc phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Lào cũng cho rằng cần ban hành những quy định pháp lý hỗ trợ các kế hoạch trên cũng như quá trình chuyển đổi số ở Lào.

Tại hội nghị, Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào và MetaBank Singapore đã ký hợp đồng phát triển cơ sở hạ tầng blockchain quốc gia Lào để hỗ trợ quá trình số hóa.

Minh Anh (T/h)