Hội thảo khoa học quốc gia “Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng” diễn ra vào ngày 8-12

16:01, 07/12/2021

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Bộ Công an tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học quốc gia "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng".

Làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng -0

Quang cảnh buổi họp báo.

Trung tướng, TS. Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an và PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chủ trì họp báo. Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Tổ chức hội thảo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật...

Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Bảo đảm chủ quyền an ninh quốc gia trên không gian mạng" do Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức sẽ diễn ra sáng 8/12/2021 tại Hội trường Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến tại 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của hội thảo, Trung tướng, Tiến sĩ Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an (Bộ Công an) cho biết, hội thảo nhằm góp phần làm rõ lý luận và thực tiễn vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng hiện nay; những yêu cầu, nhiệm vụ đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, phát huy vai trò của các ban, ngành trung ương, địa phương để tăng cường phối hợp toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ này.

Cụ thể, hội thảo sẽ góp phần làm rõ về những mối đe dọa, thách thức an ninh phi truyền thống nói chung, trong đó có mối đe dọa an ninh quốc gia từ không gian mạng; góp phần nhận thức sâu sắc hơn về an ninh mạng và bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng - nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Hội thảo cũng góp phần giúp nhận biết rõ yêu cầu cần thiết phải nâng cao năng lực “làm chủ” không gian mạng; xây dựng lực lượng chuyên trách đủ năng lực, chủ động đối phó với mọi nguy cơ xảy ra trên không gian mạng. Ngoài ra, hội thảo cũng làm rõ vai trò nòng cốt của Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia; phòng, chống vi phạm và tội phạm mạng; yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới.

Hội thảo đã nhận được hơn 70 bài viết, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; Bộ Công an; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các chuyên gia, nhà khoa học từ các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân. Điều đó khẳng định hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các đồng chí về một vấn đề rất mới và rất “nóng” hiện nay. Ban Tổ chức Hội thảo lựa chọn 10 bài viết tiêu biểu đại diện cho các ngành, các lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với chủ đề hội thảo để phát biểu tham luận tại hội thảo.

Để đánh giá và lựa chọn các bài viết, tham luận đăng Kỷ yếu hội thảo, Ban Tổ chức hội thảo đã tiến hành quy trình biên tập, thẩm định chặt chẽ nội dung các bài viết.

Sau khi kết thúc hội thảo, Ban Tổ chức đã xây dựng kế hoạch biên soạn, xuất bản một cuốn sách chuyên khảo về chủ đề này để cung cấp thêm những thông tin mới, cơ bản, chính thống, là tài liệu học tập, tham khảo phục vụ nhu cầu của đông đảo bạn đọc.

Hoàng Hằng (T/h)