Không lùi thời điểm áp dụng cabin điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe

12:14, 07/08/2022

Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định triển khai đúng lộ trình áp dụng cabin điện tử trong đào tạo, sát hạch lái xe. Thời điểm hoàn thành việc lắp đặt trước 31/12 năm nay.

Phần mềm và cabin điện tử giúp học viên được tập luyện kỹ năng và phản xạ trong các tình huống giao thông khác nhau, nhờ đó nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe.

Trong tháng 8 này, Tổng cục sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá lại các điểm chưa phù hợp của thiết bị để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải.

Trước đó, Bộ Giao thông vận tải cho phép lùi thời gian trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô đến trước ngày 31/12 thay vì phải áp dụng từ 1/7/2022.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định của Thông tư 12/2017/TTBGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022.

Tuy nhiên, thời gian qua, các Sở Giao thông Vận tải, Hiệp hội Vận tải đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải cho lùi thời gian trang bị, sử dụng cabin học lái ô tô do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở đào tạo gặp khó khăn về tài chính.

Dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến việc sản xuất, lắp ráp thiết bị và ảnh hưởng đến việc thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật của Bộ GTVT.

Trước kiến nghị này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải xin lùi thời gian cho các cơ sở đào tạo lái xe phải trang bị cabin học lái ô tô.

PV