Lào Cai tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số

11:35, 07/04/2021

Chiều ngày 6/4/2021, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến kiến thức và tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số. Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chuyên gia cao cấp về chuyển đổi số có Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Tú Bảo, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Vinasa; đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai. Từ 2001 đến nay, trong 20 năm phát triển, lĩnh vực CNTT của tỉnh Lào Cai đã luôn được sự quan tâm của tỉnh, chính quyền các cấp và nhân dân, Lào Cai luôn xếp hạng trong các tỉnh có thứ hạng tốt về ứng dụng, phát triển CNTT-TT.

Trong đó có một số kết quả nổi bật, đó là: Là 1 trong 6 tỉnh đầu tiên áp dụng gửi nhận văn bản điện tử trên toàn tỉnh theo QĐ 28/2018 của TTCP; Là 1 trong 10 tỉnh đầu tiên triển khai nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh; Xếp hạng khá trong các địa phương về công tác đảm bảo ATTT và một trong số ít các tỉnh có chính sách hỗ trợ, đãi ngộ CCVC làm nhiệm vụ về CNTT, ATTT;  Ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước từ rất sớm và được triển khai đầy đủ các giải pháp hỗ trợ CQNN thực hiện chức năng, nhiệm vụ như quản lý văn bản; điều hành; một cửa điện tử; hội nghị truyền hình; thư điện tử; kiến trúc Chính quyền điện tử (khung CGF, kiến trúc CQĐT pb 1.0, 2.0) và các hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp và các CQNN.

Đại diện trường Chuyên Lào Cai trình bày ý tưởng Chuyển đổi số tại Nhà trường.

Đặc biệt, trước xu thể phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế chuyển đổi số, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã lựa chọn nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong 2 lĩnh vực đột phá của tỉnh, 2 đột phá đó là “Đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số và đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ”.

Trong đó, xác định Hạ tầng số là một trong những hạ tầng thiết yếu cần phải đầu tư trước, đầu tư bài bản, dài hạn để thúc đẩy các lĩnh vực khác phát triển. Đồng thời, Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 8, một trong số 18 đề án trọng tâm của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển CNTT&TT giai đoạn 2020–2025. Kết quả triển khai Chính quyền điện tử, đô thị thông minh đạt được nhiều kết quả khả quan, làm cơ sở cho triển khai chuyển đổi số. Hạ tầng viễn thông, CNTT cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT; Tỷ lệ thuê bao viễn thông, đặc biệt là sử dụng internet ở mức khá. Người dân Lào Cai ham học hỏi, ham tìm hiểu cái mới.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia cao cấp chia sẻ và giới thiệu một cách tổng thể và toàn diện về chuyển đổi số, về tầm quan trọng, ý nghĩa của chuyển đổi số, phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số; định hướng, tư vấn cho tỉnh Lào Cai triển khai chuyển đổi số giai đoạn 2021–2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Công cuộc chuyển đổi số tại địa phương phải được triển khai với cách làm sáng tạo, thực chất và thực tế, tập trung vào các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông - xây dựng, du lịch, an ninh trật tự nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng, ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị mình. Sở Thông tin và Truyền thông là đầu mối tiếp thu, hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, nghiên cứu, tham mưu ban hành bộ tiêu chí và đánh giá xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tỉnh Lào Cai rất mong tiếp tục nhận được sự định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ của các chuyên gia để góp phần quan trọng cùng tỉnh Lào Cai thực hiện chuyển đổi số thành công toàn diện, hiệu quả, thiết thực.

Trước đó, vào sáng ngày 6/6, sở Thông tin và Truyền thông cũng đã tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến chuyên gia về chuyển đổi số các ngành Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông- Xây dựng.

Thu Hương