Ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

18:59, 20/11/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1429/QĐ-TTg ngày 20/11/2023 bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông- Ảnh 1.

Ông Bùi Hoàng Phương (bên trái) được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 20/11/2023).

Theo Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/ong-bui-hoang-phuong-giu-chuc-thu-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-102231120160204818.htm?fbclid=IwAR0vsd_2Az2dkJtyMyt60Isw60lyQSXvP_iBt_o6fVfl0bnGjZPSVeWVVD4#:~:text=(Chinhphu.vn)%20%2D%20Th%E1%BB%A7,Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng