Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số

15:13, 23/06/2024

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Hội thảo có sự tham dự của gần 500 đại biểu, nhà quản lý, nhà khoa học và những cá nhân, tổ chức quan tâm chủ đề quản trị nhân lực xanh.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, TS Nguyễn Đức Tĩnh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho rằng: Tăng trưởng và phát triển xanh ngày càng trở thành xu hướng có tính quy luật trong sự phát triển nền kinh tế thế giới. Ở Việt Nam, phát triển kinh tế xanh là lựa chọn trong sự phát triển chung của xã hội.

TS Nguyễn Đức Tĩnh, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn phát biểu tại hội thảo.

Điều này được thể hiện rõ tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2021: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, và Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ “Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới nền kinh tế xanh”.

Để thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế xanh, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp, trong đó quản trị nhân lực xanh như là giải pháp cốt lõi. Đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản trị nhân lực đã và đang hỗ trợ đắc lực cho người lao động và tổ chức trong quá trình “xanh hóa” nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực với kiến thức, kỹ năng xanh; góp phần tăng hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

Toàn cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung vào thảo luận những nội dung: Phân tích và thiết kế công việc xanh; tuyển dụng và lựa chọn xanh; đào tạo và phát triển xanh; quản lý hiệu suất xanh; quản lý khen thưởng và bồi thường xanh; sức khoẻ và an toàn xanh; quan hệ lao động xanh và sự tham gia của nhân viên nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong các tổ chức gắn kết với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

Theo PGS, TS Hoàng Văn Hải, Trường Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội, cố vấn cao cấp Tập đoàn Đèo Cả: Khái niệm xanh đã mới mà trong bối cảnh chuyển đổi số nữa càng mới nên đòi hỏi tham gia của các nhà khoa học, nghiên cứu chuyên sâu. Chúng ta có đủ cơ sở pháp lý quy định về kinh tế xanh và chuyển đổi số cũng như cơ sở để thực hiện những mục tiêu này.

Tuy nhiên PGS, TS Hoàng Văn Hải cho rằng, để tăng trưởng bền vững thì nên chuyển đổi nguồn nhân lực từ đỏ sang xanh một cách từ từ, không loại bỏ ngay mà tìm cách khai thác tối đa những gì đang có để không gây xáo trộn do chuyển đổi đột ngột. Điều này giúp quá trình chuyển đổi được thích nghi dần rồi lan tỏa, tăng tốc...

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

https://dientuungdung.vn/quan-tri-nhan-luc-xanh-trong-boi-canh-chuyen-doi-so