Thông số Bits/Pixel là gì?

09:32, 03/01/2008

Triệu chứng: Cấu hình máy Pentium D 915, mainboarrd 945Gz của Gigabyte có cắm card PCI Express Nvidia geforce 7300GT. Theo thông số của nhà sản xuất thì video card này có memory interface là 128 bit. Vậy không biết thông số này có phải là thông số Bits/Pixel hiển thị trong System Information của máy không? Vì khi vào System Information, thông số Bits/Pixel là 32. Kê toa: Memory interface không phải là thông số Bits/Pixel mà nó là một kiểu giao tiếp của card VGA với main. Với chuẩn giao tiếp là 128bit thì băng thông bộ nhớ sẽ đạt 10.7GB/s, với chuẩn giao tiếp 64bit thì băng thông bộ nhớ sẽ đạt 6.5GB/s... Bạn tham khảo tại trang www.nvidia.com/page/geforce_7300.html để biết thêm chi tiết.
TIN LIÊN QUAN