Sử dụng công nghệ mới để giải các bài toán của Việt Nam

16:28, 10/10/2023

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để giải các bài toán cụ thể của Việt Nam.

Tại chương trình Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 diễn ra ngày 10/10, Bộ trưởng ộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, quốc gia nào muốn thịnh vượng, đều phải thịnh vượng trên không gian mạng. Việt Nam muốn trở thành nước phát triển có thu nhập cao thì bắt buộc phải chuyển đổi số.

Chuyển đổi số tạo ra kinh tế số có tốc độ tăng trưởng cao gấp 3-4 lần tăng trưởng GDP. Chuyển đổi số còn là phát triển bền vững vì tiêu tốn ít tài nguyên nhưng lại sinh ra tài nguyên mới là dữ liệu.

Hiện nay, Việt Nam đã bước vào năm thứ 4 chuyển đổi số. Năm 2020 là năm khởi động chuyển đổi số quốc gia, nhấn mạnh nhận thức về chuyển đổi số. Năm 2021 là năm tổng diễn tập chuyển đổi số quốc gia trong bối cảnh đại dịch. Năm 2022 là năm hành động, đưa mọi hoạt động của người dân lên môi trường số bằng các nền tảng số Việt Nam.

Năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia, tạo ra giá trị mới từ dữ liệu, tạo ra các kết quả thiết thực. Đây cũng là năm sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để giải các bài toán cụ thể của Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh, nền tảng số Việt Nam là lời giải chính và đột phá cho chuyển đổi số Việt Nam, vì chuyển đổi số Việt Nam mà không dựa trên các nền tảng số Việt Nam thì người hưởng lợi không phải Việt Nam.

Để đạt mục tiêu phổ cập số, Việt Nam đã có gần 100.000 tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn bản để hướng dẫn người dân chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2023 là năm sử dụng công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để giải các bài toán cụ thể của Việt Nam.

"Đất nước muốn tăng trưởng nhanh hơn, cao hơn thì cần không gian mới, cần lực lượng sản xuất mới, cần nguồn lực sản xuất mới, cần yếu tố sản xuất mới, cần động lực mới. Không gian mới là kinh tế số. Lực lượng sản xuất mới là công nghệ số. Nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số. Yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số. Động lực mới là đổi mới sáng tạo số", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Triển khai 4 trợ lý ảo quan trọng

Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, hiện ngành TT&TT đang triển khai 4 trợ lý ảo quan trọng.

Thứ nhất, trợ lý ảo hỗ trợ lĩnh vực lập pháp, thông qua việc phát hiện mâu thuẫn, chồng chéo giữa các văn bản pháp luật.

Thứ hai, trợ lý ảo hỗ trợ hành pháp. Trợ lý này hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện công việc theo quy định. Cán bộ công chức đặt câu hỏi về công việc và trợ lý ảo sẽ tìm câu trả lời từ các quy định pháp luật liên quan.

Thứ ba, trợ lý ảo ngành tư pháp, hỗ trợ thẩm phán tra cứu pháp luật. Trợ lý ảo này đã được đưa vào hoạt động và giúp giảm thời gian xử lý của thẩm phán tới 30%.

Thứ tư, trợ lý ảo hỗ trợ pháp lý cho người dân. Trợ lý này sẽ trả lời các câu hỏi của người dân liên quan đến pháp luật, đến các quy định của Nhà nước.

Theo Báo điện tử Chính phủ

(https://baochinhphu.vn/su-dung-cong-nghe-moi-de-giai-cac-bai-toan-cua-viet-nam-102231010150236123.htm)