Triển khai AI tạo sinh (GenAI) đáng tin cậy cùng Cisco Motific

12:52, 15/03/2024

Nhằm giúp các tổ chức thích ứng với thế giới phức tạp của việc triển khai AI tạo sinh, Cisco chính thức ra mắt Motific - sản phẩm SaaS đầu tiên của Cisco cho phép triển khai AI tạo sinh (GenAI) đáng tin cậy.

Được biết, Motific, sản phẩm SaaS đầu tiên của Cisco cho phép triển khai AI tạo sinh (GenAI) đáng tin cậy cho các tổ chức được ra đời từ Outshift, một doanh nghiệp khởi đầu của Cisco. Theo đó, Motific sẽ cung cấp cái nhìn tổng thể trong toàn bộ hành trình của GenAI, trao quyền cho các nhóm bảo mật và trung tâm công nghệ thông tin để nhanh chóng cung cấp các tính năng GenAI đáng tin cậy trong các tổ chức của họ với khả năng kiểm soát dữ liệu nhạy cảm, bảo mật, chi phí và triển khai AI có trách nhiệm.

Kể từ khi mở rộng phạm vi tiếp cận GenAI, 97% công ty báo cáo rằng mức độ cấp thiết trong việc triển khai các công nghệ được hỗ trợ bởi AI đã có xu hướng tăng. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phải đối mặt với những thách thức trong việc đảm bảo AI được sử dụng một cách có hiệu quả bao gồm dữ liệu cụ thể, đáng tin cậy, đồng thời tuân thủ các chính sách của tổ chức. Và một trong những trở ngại lớn nhất mà các tổ chức phải đối mặt là khả năng tùy chỉnh các ứng dụng và giải pháp GenAI trên nền tảng kiến thức và nguồn dữ liệu phù hợp với các trường hợp sử dụng cụ thể của họ. Dữ liệu sạch và sẵn có hiện tại đóng vai trò quan trọng để tổ chức vận hành hiệu quả và có thể đạt được thông qua các kỹ thuật như Tạo tăng cường truy xuất – Retrieval Augmented Generation (RAG).

Để giúp các doanh nghiệp triển khai GenAI nhanh hơn và hiệu quả hơn, Motific giúp giảm thời gian triển khai GenAI từ vài tháng xuống chỉ vài ngày với bộ kiểm soát tuân thủ về việc sử dụng quá mức, chi tiêu vượt mức và tích hợp các nguồn dữ liệu cụ thể của tổ chức. Chỉ với một vài cú nhấp chuột, Motific tự động cấu hình các trợ lý AI, các “abstract API” và RAG trên cơ sở dữ liệu toàn tổ chức và các mô hình nền tảng, đồng thời đảm bảo độ chính xác, chi phí, bảo mật và kiểm soát truy cập ở mức tối ưu.

Đồng thời, giúp giảm rủi ro và đảm bảo tuân thủ liên tục, bằng cách cung cấp các biện pháp kiểm soát chính sách tích hợp mà các tổ chức có thể sử dụng hoặc tùy chỉnh trong vài ngày, cho phép công ty cung cấp dựa trên chính sách nội bộ của riêng họ. Các biện pháp kiểm soát tự động này được xây dựng cho dữ liệu nhạy cảm như thông tin nhận dạng cá nhân (PII), bảo mật như các cuộc tấn công “tiêm lệnh” (prompt injection) và kiểm soát truy cập cũng như các rủi ro liên quan đến lòng tin như những vấn đề được gọi là độc tính và ảo giác AI (toxicity and hallucinations). Nền tảng này cung cấp các biện pháp kiểm soát dành cho doanh nghiệp về bảo mật, dữ liệu nhạy cảm và độ tin cậy, có thể phát hiện và giảm thiểu chính xác các vấn đề hoặc rủi ro giữa thông tin đầu vào của người dùng và phản hồi của Mô hình ngôn ngữ lớn - Large Language Model (LLM).

Motific giúp dễ dàng theo dõi lợi tức đầu tư (ROI) và hiểu sâu về doanh nghiệp, đồng thời tối ưu hóa chi phí bằng cách theo dõi quy trình kinh doanh và thông tin về việc sử dụng lời nhắc (prompt usage) với việc phân tích ROI và chi phí, bao gồm theo dõi kiểm toán tổng hợp và các chỉ số quan trọng của tất cả yêu cầu từ người dùng. Sản phẩm này cũng giúp ngăn chặn việc sử dụng AI trái phép trong các tổ chức bằng cách cung cấp khả năng nhìn thấu việc sử dụng GenAI của bên thứ ba chưa được phê duyệt và giúp quản trị viên CNTT cung cấp các giải pháp thay thế phù hợp với tổ chức. Đồng thời Motific cũng có thể thiết lập ngân sách và ước tính chi phí để ngăn chặn chi tiêu vượt mức.

Chia sẻ về Motific, Vijoy Pandey, Phó chủ tịch cấp cao của Outshift by Cisco cho biết: “Cisco đang nhanh chóng gia tăng việc cung cấp sản phẩm cho khách hàng trong lĩnh vực AI tạo sinh để đáp ứng nhu cầu tuân thủ bảo mật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng cao của các doanh nghiệp. Motific cũng tăng tốc thời gian giá trị mà tổ chức doanh nghiệp dành cho việc sử dụng và triển khai GenAI bằng cách giảm thiểu rủi ro ngay từ đầu và cho phép các nhóm đổi mới nhanh hơn.”

Motific sẽ được phổ biến rộng rãi vào tháng 6 năm nay. Khách hàng quan tâm có thể truy cập trang web Motific để biết thêm thông tin chi tiết.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

(https://dientuungdung.vn/trien-khai-ai-tao-sinh-genai-dang-tin-cay-cung-cisco-motific)