Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp vào công việc của Liên hợp quốc trong lĩnh vực chuyển đổi số

09:20, 13/09/2022

Ngày 1/9, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã gặp Phó Tổng thư ký LHQ, Đặc phái viên của Tổng thư ký về công nghệ Amandeep Singh Gill.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp vào công việc của Liên hợp quốc trong lĩnh vực chuyển đổi số

Đại sứ Đặng Hoàng Giang và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Đặc phái viên của Tổng thư ký về công nghệ Singh Gill.

Phó Tổng thư ký Singh Gill đánh giá cao thành tựu của Việt Nam về phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thời gian qua, đặc biệt là việc Chính phủ triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với ba trụ cột chính là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Phó Tổng thư ký cho biết LHQ đang tập trung hỗ trợ các chính phủ giải quyết các thách thức trên môi trường số, trong đó có quản trị, đảm bảo quyền con người trên không gian mạng, tiếp nhận đóng góp của các nước và các bên liên quan đối với Thỏa thuận Số toàn cầu, sáng kiến của Tổng thư ký.

Thứ hai là vận dụng công nghệ thông tin để đạt được tiến triển trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, hỗ trợ các nước xây dựng hệ thống dữ liệu trong các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, chuyển đổi xanh.

Thứ ba là tăng cường điều phối giữa các cơ quan LHQ trong hợp tác với các nước và các bên liên quan trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Phó Tổng thư ký đánh giá LHQ và Việt Nam có nhiều tiềm năng để hợp tác, mong muốn tăng cường kết nối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam.

Việt Nam sẵn sàng tăng cường đóng góp vào công việc của Liên hợp quốc trong lĩnh vực chuyển đổi số

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác với LHQ về chuyển đổi số cả về xây dựng chính sách cũng như triển khai.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chúc mừng ông Singh Gill được bổ nhiệm làm Đặc phái viên của Tổng thư ký về công nghệ, đánh giá công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một lĩnh vực quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng góp vào các chính sách, chiến lược của LHQ trong lĩnh vực này, trong đó có các sáng kiến của Tổng thư ký trong Báo cáo “Chương trình hành động chung của chúng ta”.

Đại sứ cho biết Việt Nam mong muốn hợp tác với LHQ về chuyển đổi số cả về xây dựng chính sách cũng như triển khai, cho rằng Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với các nước, với LHQ trong đảm bảo giáo dục trực tuyến trong đại dịch Covid-19 để chuẩn bị ứng phó với các khủng hoảng có thể xảy ra trong tương lai.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định sẵn sàng kết nối Văn phòng Phó Tổng thư ký với các Bộ, ngành và doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam để đóng góp cho nỗ lực chuyển đổi số của LHQ.

Theo Báo Thế giới & Việt Nam