24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng DVCQG

11:32, 06/04/2022

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 phê duyệt Danh mục dịch vụ công (DVC) trực tuyến (DVCTT) tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) năm 2022.

Quyết định nêu rõ: Danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) thiết yếu ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư với Cổng DVCQG và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp DVCTT theo phụ lục I Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Danh mục DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng DVCQG năm 2022  được chia làm 2 nhóm gồm: Nhóm DVC thiết yếu của cá nhân và nhóm DVC thiết yếu của tổ chức.

24 dịch vụ công trực tuyến cần sớm được cung cấp trên Cổng DVCQG - Ảnh 1.

Giao diện Cổng DVCQG.

Trong đó, nhóm DVC thiết yếu của cá nhân gồm 14 dịch vụ công/TTHC như: (1) Xác nhận thông tin về cư trú; (2) Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; (3) Công nhận bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; (4) Đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; (5) Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; (6) Thăm viếng mộ liệt sĩ; (7) Mở rộng việc kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư của CSDL quốc gia về dân cư để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện còn lại; (8) Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế; (9) Liên thông nhóm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh/chứng chỉ hành nghề dược và cấp phiếu lý lịch tư pháp; (10) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; (11) Liên thông nhóm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và cấp phiếu lý lịch tư pháp; (12) Liên thông nhóm thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn; (13) Nhóm dịch vụ thanh toán trực tuyến; (14) Nhóm DVC áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động để phục vụ cung cấp DVCTT.

Nhóm DVC thiết yếu của tổ chức gồm 10 DVC/TTHC như: (1) Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam; (2) Đăng ký chỉ dẫn địa lý; (3) Đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn; (4) Thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện TTHC về đất đai đối với doanh nghiệp (DN); (5) Hoàn thành kết nối với cổng thông tin một cửa quốc gia; (6) Nộp thuế, lệ phí trước bạ đối với DN; (7) Kết nối chia sẻ dữ liệu DN của CSDL quốc gia về đăng ký DN để thực hiện các dịch vụ cung cấp điện cho DN; (8) Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; (9) Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài chính; (10) Liên thông các thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và đăng ký thuế.

Ngoài những dịch vụ công nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tiễn của bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp DVCTT, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng DVCQG năm 2022/

Công tác này bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01 2022 của Chính phủ hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2021.

PV