Các doanh nghiệp CNTT tham gia Tổ tư vấn về phòng chống dịch và hồi phục kinh tế cho TP. HCM

14:01, 28/07/2021

Tổ tư vấn gồm 8 thành viên do TS Vũ Thành Tự Anh, Đại học Fulbright Việt Nam, làm tổ trưởng và TS Trương Minh Huy Vũ, Đại học Quốc gia TP. HCM, là tổ phó.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong đã ký quyết định thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP. HCM.

Theo đó, tổ tư vấn gồm 8 thành viên bao gồm:

1. TS. Vũ Thành Tự Anh, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam - Tổ trưởng

2. TS Trương Minh Huy Vũ, Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP. HCM - Tổ phó

3. PGS.TS Trần Hoàng Hải, Giảng viên cao cấp, Quyền Hiệu trưởng Đại học Luật TP. HCM

4. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM

5. TS Nguyễn Ngọc Nhã Nam, VNTI và Khu công nghệ phần mềm, Đại học Quốc gia TP. HCM

6. PGS.TS Phạm Duy Nghĩa, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam

7. Ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam 

8. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Đại học Y dược TP. HCM

Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng, chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP. HCM. 

Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp, biện pháp cho Chủ tịch UBND TP HCM để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất góp phần thực hiện "mục tiêu kép".

Tổ tư vấn có nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong để lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chống dịch, phục hồi sản xuất góp phần thực hiện "mục tiêu kép". Tổ tư vấn cũng sẽ được mời tham dự các buổi họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM (trực tiếp hoặc trực tuyến) và dự một số cuộc họp cần thiết về công tác phòng, chống dịch cũng như phục hồi kinh tế. 

Tổ tư vấn cũng được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của TP để chuẩn hóa dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm, Tổ tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất. 

Đáng chú ý, thành viên tổ tư vấn được yêu cầu tuân thủ các quy định về phát ngôn, bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn.

 Phương Mai (T/h)