Điều chỉnh quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

13:43, 14/01/2023

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia

Theo Thông tư 2/2023/TT-BGDĐT vừa ban hành, đối tượng dự thi chọn lọc học sinh giỏi cấp quốc gia là thí sinh là học sinh đang học ở cấp trung học phổ thông, có xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) từ khá trở lên theo kết quả cuối kỳ (hoặc năm học) liền kề với kỳ thi và được chọn vào đội tuyển của đơn vị dự thi.

Về số lượng thí sinh, đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi (trừ đơn vị dự thi Hà Nội) có tối đa 06 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD-ĐT xét đến tối đa 10 thí sinh.

Ảnh minh họa

Đội tuyển mỗi môn thi của đơn vị dự thi Hà Nội có tối đa 12 thí sinh; đội tuyển có đủ số lượng tối đa thí sinh dự thi và có 80% số thí sinh trở lên đoạt giải trong hai kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia liên tiếp được Bộ GD-ĐT xét đến tối đa 20 thí sinh.

Về hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Thông tư 02 sửa đổi, bổ sung học bạ chính của cấp học (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức trước khi kết thúc Học kỳ I của năm học) hoặc phiếu xác nhận xếp loại hạnh kiểm (hoặc rèn luyện) và học lực (hoặc học tập) của học kỳ liền kề với kỳ thi của từng thí sinh, có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường (trong trường hợp kỳ thi được tổ chức ngay sau khi kết thúc Học kỳ I của năm học).

Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư này quy định số lượng thí sinh trong đội tuyển mỗi môn thi của từng đơn vị dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 tiếp tục giữ ổn định theo số lượng thí sinh được đăng ký tối đa trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 21/2/2023.

Bảo Trân