Hình ảnh lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

12:34, 09/02/2022

Sáng 9/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh lễ ra mắt cuốn sách. (Ảnh: TTXVN)

Hình ảnh lễ ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) 

ttxvn_0902sach2-1644379066032.jpeg
 Ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

ttxvn_0902sach3-1644379067017.jpeg
 Ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

ttxvn_0902sach5-1644379066251.jpeg Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, và các lãnh đạo tham dự buổi lễ ra mắt sách. (Ảnh: TTXVN)
 Theo TTXVN