HSC thông qua phương án tăng vốn cho cổ đông hiện hữu

03:48 pm, 07/04/2021

HSC sẽ phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 14.000 đồng/cp (tỷ lệ thực hiện quyền 2:1).

Công ty chứng khoán TP. HCM (HSC) vừa ra quyết định thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

HSC sẽ phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 14.000 đồng/cp (tỷ lệ thực hiện quyền 2:1).

HSC sẽ phát hành thêm 152,52 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 2.135,3 tỷ đồng. Trong đó HSC sẽ bổ sung 1.495 tỷ đồng cho hoạt động giao dịch ký quỹ; bổ sung 427 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và còn lại 213,3 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.

Trước đó, HSC đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản xin ý kiến về việc phát hành tăng vốn. Kết quả có 158,62 triệu phiếu biểu quyết tán thành phương án tăng vốn, tương ứng tỷ lệ 52% và còn lại gần 48% phiếu không có ý kiến.

HSC cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến diễn ra vào ngày 22/4.

Các nội dung thảo luận chính là phương án phân phối lợi nhuận (bao gồm cổ tức đợt 2/2020), kế hoạch kinh doanh 2021, điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài, phát hành cổ phiếu ESOP, thảo luận về xu hướng chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX…

 Minh Phương (t/h)

Bình luận của bạn về bài viết...