Kiên Giang vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

17:28, 04/01/2023

Sáng nay (4/1), UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị công bố vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và kết nối cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cùng các sở, ngành nhấn nút vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Năm 2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của Kiên Giang chỉ đạt 38%; tỷ lệ người dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến là 16,6% (trung bình cả nước là 34,8%); tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 3,3% (so với trung bình cả nước là 34,93%).

Để có thể kết nối, chia sẻ được dữ liệu dân cư, bảo đảm mục tiêu đề ra của Chính phủ, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang phục vụ người dân và doanh nghiệp, thời gian qua Công an tỉnh đã huy động lực lượng thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có nguồn dữ liệu công dân trên 2,1 triệu khẩu, trong đó có gần 1,5 triệu người dân đủ điều kiện được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử, đồng thời cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân.

Nhờ vậy, đến nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kiên Giang được bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Hệ thống được triển khai đáp ứng đầy đủ các tính năng, được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; số hóa hồ sơ, giấy tờ trong tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống xác thực, định danh điện tử để chia sẻ, xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác của các Bộ, ngành Trung ương nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác tại một địa chỉ truy cập https://dichvucong.kiengiang.gov.vn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho rằng, việc kết nối thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng các hệ thống thông tin phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang, giúp thay đổi phương thức quản lý, khai thác dữ liệu công dân từ thủ công sang hiện đại, góp phần đổi mới cải cách hành chính tỉnh nhà trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Lưu Trung đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt kiểm soát thủ tục hành chính, các vấn đề về khai báo, đồng bộ danh mục thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng dịch vụ công nói riêng và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính nói chung với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Triển khai tốt việc vận hành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Làm đơn vị tiên phong và triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận và số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính sau nâng cấp, bảo đảm tính ổn định, thông suốt, an toàn thông tin và đáp ứng tốt yêu cầu của các ngành, các cấp, công dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành địa phương tăng cường ứng dụng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; áp dụng đồng loạt, thống nhất và thông suốt, triển khai quy trình số hóa hồ sơ, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và đẩy mạnh việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.

Chân Hoàn (T/h)