Quy hoạch kho số viễn thông đã chính thức có hiệu lực

12:26 am, 01/03/2015

(Telecom&IT) - Kể từ ngày 1/3/2015, thông tư quy hoạch kho số viễn thông 22/2014 của Bộ TT&TT ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

Theo thông tư này, mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh, thành phố đều sẽ được thay đổi, các đầu số di động cũng sẽ được quy hoạch lại...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Lê Nam Thắng cho biết, thời điểm ngày 1/3 chỉ là thời hạn quy hoạch có hiệu lực, còn việc thay đổi mã vùng sẽ được triển khai ở những năm sau với nhiều giai đoạn và theo từng khu vực.

Tiếp đến, Bộ sẽ thực hiện kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số. Tất cả các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã vùng sẽ được sẽ được thông báo cụ thể.

Cũng theo ông Thắng, quy hoạch kho số viễn thông mới nhằm đảm bảo tính hiệu quả cho việc sử dụng tài nguyên, cũng như tính bền vững trong một thời gian dài, tránh sự thay đổi mã số thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, và cá nhân.

Trong quy hoạch kho số mới, mã vùng sẽ chỉ được áp dụng cho các cuộc gọi cố định, đặc biệt là cuộc gọi đường dài.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo của các doanh nghiệp, tổng lưu lượng của cuộc gọi đường dài từ di động và quốc tế gọi vào máy cố định có đầu mã vùng của Việt Nam chỉ chiếm 1,6% tổng lưu lượng viễn thông toàn quốc.

Do tác động từ di động, thư điện tử, các dịch vụ OTT... nên lưu lượng và doanh thu điện thoại cố định để dùng mã vùng của các doanh nghiệp hiện nay thực tế rất ít. Vì vậy, việc thay đổi mã vùng chỉ tác động rất nhỏ đến các đối tượng ở khối cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Ông Thắng cho biết, với những mã vùng thừa ra sẽ được phân bổ cho mã mạng di động. Do đó, tất cả thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển thành 10 số. Tuy nhiên, bảy số cuối của thuê bao 11 số vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi ba số đầu sau số 0; các mã mạng di động ba số cũng sẽ chuyển đổi thành hai số và sẽ sử dụng những đầu đã được giải phóng như 05, 06, 07, 08.

Theo thông tư này, mã vùng điện thoại cố định của các tỉnh, thành phố đều sẽ được thay đổi, các đầu số di động cũng sẽ được quy hoạch lại...

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Lê Nam Thắng cho biết, thời điểm ngày 1/3 chỉ là thời hạn quy hoạch có hiệu lực, còn việc thay đổi mã vùng sẽ được triển khai ở những năm sau với nhiều giai đoạn và theo từng khu vực.

Tiếp đến, Bộ sẽ thực hiện kế hoạch chuyển đổi thuê bao 11 số sang 10 số. Tất cả các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi mã vùng sẽ được sẽ được thông báo cụ thể.

Cũng theo ông Thắng, quy hoạch kho số viễn thông mới nhằm đảm bảo tính hiệu quả cho việc sử dụng tài nguyên, cũng như tính bền vững trong một thời gian dài, tránh sự thay đổi mã số thường xuyên ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, và cá nhân.

Trong quy hoạch kho số mới, mã vùng sẽ chỉ được áp dụng cho các cuộc gọi cố định, đặc biệt là cuộc gọi đường dài.

Theo số liệu thống kê từ báo cáo của các doanh nghiệp, tổng lưu lượng của cuộc gọi đường dài từ di động và quốc tế gọi vào máy cố định có đầu mã vùng của Việt Nam chỉ chiếm 1,6% tổng lưu lượng viễn thông toàn quốc.

Do tác động từ di động, thư điện tử, các dịch vụ OTT... nên lưu lượng và doanh thu điện thoại cố định để dùng mã vùng của các doanh nghiệp hiện nay thực tế rất ít. Vì vậy, việc thay đổi mã vùng chỉ tác động rất nhỏ đến các đối tượng ở khối cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức.

Ông Thắng cho biết, với những mã vùng thừa ra sẽ được phân bổ cho mã mạng di động. Do đó, tất cả thuê bao di động 11 số sẽ được chuyển thành 10 số. Tuy nhiên, bảy số cuối của thuê bao 11 số vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi ba số đầu sau số 0; các mã mạng di động ba số cũng sẽ chuyển đổi thành hai số và sẽ sử dụng những đầu đã được giải phóng như 05, 06, 07, 08.
TIN LIÊN QUAN